Choroba pracownika zatrudnionego na zastępstwo - rozwiązanie umowy

Data: 16-12-2012 r.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni. Niemniej jednak nie można rozwiązać umowy za wypowiedzeniem z pracownikiem zastępowanym przebywającym na zwolnieniu lekarskim.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest niedopuszczalne w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. zwolnienia lekarskiego), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Powyższą ochroną są objęte również osoby, z którymi zawarto umowę na zastępstwo. Zatem w razie nieobecności pracownika zastępującego, z rozwiązaniem umowy o pracę trzeba będzie zaczekać do powrotu do pracy tej osoby i dopiero wówczas rozwiązać umowę za wypowiedzeniem wynoszącym 3 dni robocze. Jeżeli jednak zwolnienie lekarskie potrwa dłużej niż 3 miesiące, będzie można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez winy pracownika.

Można zatrudnić inną osobę na zastępstwo

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na umowę na zastępstwo przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, w jego miejsce, można zatrudnić inną osobę w celu zastępstwa tego samego pracownika, którego zastępowała osoba przebywająca obecnie na zwolnieniu lekarskim. Nie jest wskazane zatrudnianie „zastępcy zastępcy”.

Przykład:

Pracodawca zatrudnił pracownika na umowę na zastępstwo. Nie jest z niej jednak do końca zadowolony i rozważa rozwiązanie z nią umowy za wypowiedzeniem. Zastępujący pracownik idzie jednak na długotrwałe zwolnienie lekarskie. W tym czasie pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy. Ponieważ jednak wciąż istnieje potrzeba zastępstwa za nieobecnego pracownika, a pracodawca nie chce kontynuować umowy z pracownikiem zastępującym, zatrudnia kolejną osobę na zastępstwo nieobecnego pracownika (a nie pracownika zastępującego).

Natomiast jeżeli pracodawca chciałby kontynuować umowę z dotychczasowym zastępcą po jego powrocie do zdrowia, zasadne byłoby zawarcie umowy w celu zastępstwa zastępującego pracownika. W takim wypadku, po jego powrocie do pracy, umowa na zastępstwo z drugą osobą rozwiązałaby się automatycznie.

Podstawa prawna:

  • art. 25, art. 41, art. 53 § 1 pkt 1a ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27044 )
Array ( [docId] => 27044 )