Data nawiązania stosunku pracy może być określona zdarzeniem

Data: 01-02-2013 r.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie ustalonym przez strony jako dzień rozpoczęcia pracy. Nie musi to być jednak konkretna data. Stosunek pracy może się nawiązać po spełnieniu określonej czynności przez pracodawcę lub pracownika.

W umowie o pracę strony powinny wskazać dzień rozpoczęcia pracy. Jest to data nawiązania stosunku pracy. Jeżeli terminu tego nie określono – nawiąże się on w dniu zawarcia umowy. Kodeks pracy nie precyzuje przy tym, czy dzień wskazany przez strony jako dzień rozpoczęcia pracy ma być określony konkretną datą, czy może być oznaczony konkretnym zdarzeniem. Wydaje się więc, że oba sposoby określania daty nawiązania stosunku pracy są dopuszczalne, przy czym pierwszy z nich jest bardziej praktyczny i zwykle nie rodzi wątpliwości.

Przykład:

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę na okres próbny od 10 grudnia 2012 r. do 9 lutego 2013 r., z adnotacją w punkcie rozpoczęcie pracy: dzień przedłożenia aktualnego dokumentu prawa jazdy do siedziby pracodawcy (pracownik podejmował prace jako kierowca). Umowę podpisano w dniu 30 listopada 2012 r. Ze względu na to że pracownik nie posiadał w chwili podpisywania umowy dokumentu prawa jazdy, sporządzono taki zapis. Pracownik dostarczył dokument prawa jazdy dopiero w dniu 21 grudnia 2012 r. drogą email, ale rozpoczął pracę dopiero 27 grudnia 2012 r. Pracodawca nie wie, kiedy tak naprawdę doszło do zatrudnienia.

Do nawiązania stosunku pracy powinno dojść z chwilą kiedy pracownik dostarczy do siedziby pracodawcy dokument prawa jazdy, a więc prawo jazdy „w oryginalne”, a nie jego skan. Pomijając kwestie możliwości weryfikacji czy pracownik rzeczywiście ma prawo jazdy (w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w których skan dokumentu nie odzwierciedla rzeczywistej treści prawa jazdy), zapis w umowie dotyczył dostarczenia dokumentu, a nie jego kopii, skanu, itp.

W związku z tym, należy uznać, że stosunek pracy został nawiązany 27 grudnia 2012 r. Tego dnia bowiem, rozpoczynając pracę na stanowisku kierowcy, pracownik powinien mieć przy sobie (i najpóźniej okazać pracodawcy) prawo jazdy „w oryginale”. Pracodawca zaś, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, powinien zweryfikować ten dokument, sprawdzając, czy pracownik rzeczywiście legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (np. aktualne prawo jazdy, odpowiednia kategoria prawa jazdy, itp.).

Podstawa prawna:

  • art. 26 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 36 ust. 2 i 4 ustawy z 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27074 )
Array ( [docId] => 27074 )