Data zawarcia umowy o pracę na okres próbny

Data: 14-11-2012 r.

Przygotowując umowę o pracę na okres próbny trzeba wpisać w niej datę: sporządzenia umowy, zawarcia umowy oraz rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika. Jeżeli daty te mają być różne trzeba uważać na chronologię.

Elementy umowy na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny musi zawierać określone informacje. Jedną z podstawowych danych w takiej umowie jest data oraz miejsce sporządzenia tego dokumentu. Data ta powinna poprzedzać lub pokrywać się z datą zawarcia umowy. W praktyce często data sporządzenia umowy jest taka sama jak data jej zawarcia. Pracodawca zazwyczaj przygotowuje odpowiednie dokumenty tuż przed ich podpisaniem, gdyż dopiero wówczas obie strony znają warunki zawieranej umowy.

Niemniej jednak umowę o pracę na okres próbny można również sporządzić wcześniej. Wtedy, data w prawym górnym rogu dokumentu powinna być datą faktycznego sporządzenia umowy i będzie inna niż data jej zawarcia. Bez względu na to czy termin sporządzenia umowy będzie się różnił od terminu jej zawarcia, w treści należy wskazywać obie daty.

Umowa zawsze na piśmie

Kodeks pracy nie zastrzega wprost formy pisemnej dla umowy o pracę na okres próbny. Niemniej jednak zgodnie z przepisami, jeżeli umowa nie zostanie zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pisemnie ustalenia co do: stron umowy, jej rodzaju oraz warunków (art. 29 §2 KP).

Przykład:

Pracodawca, po pomyślnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej i uzgodnieniu z przyszłym pracownikiem warunków jego zatrudnienia, jeszcze tego samego dnia tj. 9 listopada, sporządził dokument umowy o pracę na okres próbny. Strony ustaliły, że zawarcie umowy (czyli podpisanie jej przez pracodawcę i pracownika) nastąpi 14 listopada, natomiast termin rozpoczęcia pracy uzgodniły na 15 listopada. Pracodawca przygotowując umowę o pracę powinien wskazać w niej wszystkie trzy daty, a więc: sporządzenia umowy, jej zawarcia oraz rozpoczęcia pracy. Data zawarcia umowy ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy została ona zawarta na piśmie w terminie.

Podstawa prawna:

art. 2, 3, 25 § 2, art. 26, 29 § 1, 2, art. 151 § 5, art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy

Autor: Agnieszka Fulara –Jaroszyńska - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27018 )
Array ( [docId] => 27018 )


Array ( [docId] => 27018 )