Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem

Autor: Monika Frączek
Data: 27-04-2015 r.

Pracodawca, chcąc powierzyć pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy przez okres dłuższy niż  3 miesiące, może połączyć dwa stanowiska w jednej umowie lub zawrzeć kolejną. Niekiedy jednak takie podwójne zatrudnienie może zostać uznane za próbę obejścia przepisów o czasie pracy. Jak więc zgodnie z prawem połączyć dwa stanowiska w jednej  lub dwóch umowach? Na co uważać, by nie narazić się na zarzut „ukrywania” nadgodzin?

Odrębne umowy tylko na prace innego rodzaju  

Kiedy można podpisać między tymi samymi stronami stosunku pracy więcej niż jedną umowę o pracę? W jakim przypadku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w razie zawarcia dwóch umów o pracę pracodawca może zostać posądzony o próbę obejścia przepisów o czasie pracy?  

Zasadą jest, że ten sam pracownik i ten sam pracodawca powinni być związani tylko jedną umową o pracę (por: wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494). Jednak już w wyroku z 8 stycznia 1981 r.(II URN 186/80, niepublikowany) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca zawierający drugą umowę z jednym pracownikiem ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy niż ta, która przewidziana jest w pierwszej umowie o pracę. Nie może ponadto dopuścić do naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe. Z kolei wiele lat później Sąd Najwyższy w wyroku z14 lutego 2002 r. (IPKN 876/00, OSNP 2004/4/60) orzekł, że w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy, niezależnie od tego, czy zawarto jedną, czy kilka umów o pracę odrębnie na każdy rodzaj pracy!  

Dwa stanowiska w ramach dwóch umów

Mając na uwadze przytoczone orzecznictwo Sądu Najwyższego, należy zatem przyjąć, że niekiedy, w drodze wyjątku, można powierzyć pracownikowi pracę na dwóch stanowiskach w ramach 2 umów o pracę. Jest jednak warunek: każda z tych umów musi dotyczyć pracy wyraźnie innego rodzaju.  

Przykładowy zapis w umowie o pracę nr 1 w zakresie stanowiska pracy i wymiaru etatu:

Rodzaj pracy: kierowca samochodu dostawczego poniżej 3,5 tony – 1/2 etatu.

Przykładowy zapis w umowie o pracę nr 2 w zakresie stanowiska pracy i wymiaru etatu:

Rodzaj pracy: ogrodnik – 1/2 etatu.

Dwie umowy na ten sam rodzaj pracy

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w razie zawarcia dwóch umów o pracę dotyczących pracy tego samego rodzaju pracodawca może zostać posądzony o próbę obejścia przepisów o czasie pracy.  

Przykład:

Dwie umowy, dwa stanowiska, a praca ta sama
Pracownik jest zatrudniony w dziale reklamy na 1/2 etatu. W ramach swojej pracy sprzedaje klientom produkty danej firmy. Pracodawca zawarł z nim dodatkową umowę o pracę na 1 etat na stanowisko przedstawiciela handlowego. Jednak w ramach tej pracy pracownik również sprzedaje produkty firmy. Pracodawca czas pracy w ramach każdej z zawartych umów wylicza oddzielnie. Jest to obejście przepisów o czasie pracy, ponieważ mimo innej nazwy stanowiska, pracownik – na podstawie dwóch umów – wykonuje taką samą pracę. A zatem czas pracy z obu umów musi być zliczany i praca na stanowisku przedstawiciela handlowego ponad 1/2 etatu będzie nadliczbowa.  

Zapamiętaj!

Dwie umowy o pracę mogą w sumie przekroczyć 1 etat (np. jedna umowa na cały etat i druga na 1/2 etatu) tylko wtedy, gdy rodzaje pracy wykonywane na podstawie każdej z nich są wyraźnie różne.

Dwie umowy mogą być przydatne

Ponieważ pracodawca nie może wydać polecenia służbowego wykonania innej pracy niż określona w umowie o pracę, zawarcie dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem jest z tego punktu widzenia korzystne. Chroni bowiem przed naruszaniem przepisów o pracy nadliczbowej (np. polecaniem pracy nadliczbowej innego rodzaju niż umówiona, stałym wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych).

Przykład:

Umowa jednorazowa
Pracownicy wykonują pracę sprzedawców. Przed kontrolą sanepidu pracodawca chce posprzątać magazyn i chłodnię. Obawia się, że pracownicy magazynu nie zdążą na czas. Nie może jednak nakazać sprzedawcom w ramach pracy nadliczbowej sprzątać magazynu i chłodni. Może natomiast podpisać z nimi dodatkowe umowy o pracę, np. na 1/2 etatu, na czas wykonania określonej pracy, jaką będzie uprzątnięcie magazynu i chłodni.  

Monika Frączek, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37033 )
Array ( [docId] => 37033 )


Array ( [docId] => 37033 )