Nowe limity umów terminowych a poprzednie zatrudnienie na innym stanowisku urzędniczym

Autor: Maria Kucharska-Fiałkowska
Data: 17-03-2016 r.

Fakt zatrudnienia w innym urzędzie na czas określony nie wpływa na limit okresu na jaki mogą zostać zawarte umowy na czas określony u obecnego pracodawcy. W umowie o pracę nie trzeba wskazywać przyczyny zatrudnienia, gdyż umowa na czas określony nie przekroczy 33 miesięcy.

Przepisy ustawy Kodeks pracy, które obowiązują od 22 lutego 2016 r. wprowadzają ograniczenie nie tylko liczby, ale także okresu, na jaki mogą być zawarte umowy na czas określony. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych nie powinien przekroczyć 33 miesięcy. Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, w których okres ten może zostać przekroczony. Należy do nich zawarcie umowy:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Pracodawca, który będzie zawierał umowę o pracę lub kolejną umowę o pracę na czas określony, przekraczający 33 miesięcy, w tych przypadkach będzie zobowiązany zawrzeć w umowie o pracę informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony. Natomiast w przypadkach, gdy umowa o pracę na czas określony (lub kolejna umowa na czas określony) nie naruszą wskazanego limitu, nie ma obowiązku uzasadnienia przyczyny zawarcia umowy. Pierwsza umowa o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym nie może przekroczyć 6 miesięcy, dlatego też pracodawca nie musi wskazywać podstaw jej zawarcia w umowie.

Maria Kucharska-Fiałkowska, specjalista w zakresie prawa pracy w jednostkach publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38762 )
Array ( [docId] => 38762 )