Trzeba zapytać związek zawodowy, czy broni zwalnianego pracownika

Data: 16-05-2014 r.

Pracodawca przed wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinien zwrócić się do działającej w jego zakładzie organizacji związkowej o informację, czy pracownik, którego wypowiedzenie dotyczy, korzysta z obrony związku.

W sytuacji, gdy organizacja związkowa nie udzieli pracodawcy w ciągu 5 dni od dnia zapytania informacji na temat korzystania (bądź nie) przez pracownika z obrony związkowej, zwalnia to pracodawcę z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tego konkretnego pracownika (również w zakresie konsultacji związkowej przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę). 

Przy czym organizacja związkowa nie ma ustawowego obowiązku podawania imiennej listy swoich wszystkich członków ani osób, których obrony się podjęła. To pracodawca ma obowiązek w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, zwrócić się do tej organizacji o informację na temat pracowników korzystających z jej obrony. Potwierdza to najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pracodawca nie musi dysponować listą pracowników dla przeprowadzenia konsultacji. Pracodawca nie może więc, co do zasady, występować skutecznie o przekazanie listy pracowników korzystających z obrony organizacji związkowej. Możliwość taka miałaby miejsce w przypadku konieczności (zamiaru) rozwiązania stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami. Tak więc odmowa udzielenia zbiorczej informacji nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wyrażonego w art. 38 Kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2013 r., II PK 297/12). Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych (uchwała Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2012 r., III PZP 7/11).  O innych ważnych wyrokach Sądu Najwyższego, związanych z wypowiadaniem umów o pracę przeczytasz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.

art. 30 ust. 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 167).

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34881 )
Array ( [docId] => 34881 )