Umowę o pracę można rozwiązać jeszcze przed dniem rozpoczęcia pracy

Autor: Szymon Sokolik
Data: 16-05-2014 r.

Zdarza się, że pracownik podpisuje umowę o pracę, ale nie podejmuje pracy (po prostu nie stawia się w pierwszym dniu wykonywania swoich obowiązków). W tego typu przypadkach wielu pracodawców uznaje, że stosunek pracy wcale nie powstał. Przyjęcie takiej zasady jest jednak ryzykowne.

Zdarza się, że strony podpisały umowę o pracę, ale jedna z nich chce ją rozwiązać jeszcze przed dniem rozpoczęcia pracy. W takim przypadku można ją zakończyć tylko na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy – tzn. za porozumieniem stron albo poprzez wypowiedzenie. Po nawiązaniu stosunku pracy, a przed upływem okresu wypowiedzenia pracownik może żądać dopuszczenia do pracy i w związku z tym wynagrodzenia za ten okres. Z kolei pracodawca też może wymagać, aby pracownik we wspomnianym okresie stawiał się w pracy.

Często się też zdarza, że pracownik podpisuje umowę o pracę, ale wcale nie podejmuje pracy. Wielu pracodawców uznaje wówczas umowę za „niebyłą” – tzn. nie zgłasza pracownika do ZUS, nie rozwiązuje umowy, zakładając, że pracownik i tak nie będzie już miał żadnych roszczeń wobec firmy. Nie jest to prawidłowe, a w dodatku powoduje ryzyko, że pracownik np. przyniesie jednak zwolnienie lekarskie i będzie żądał wynagrodzenia chorobowego.

Aby więc postąpić całkowicie zgodnie z prawem, należałoby uznać, że stosunek pracy powstał, i zwolnić go dyscyplinarnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (oczywiście bez wypłaty wynagrodzenia). Z tym że wówczas ekwiwalent za urlop trzeba zapłacić, ponieważ dopiero pełny miesiąc nieusprawiedliwionej nieobecności pozwala zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34872 )
Array ( [docId] => 34872 )


Array ( [docId] => 34872 )