Warunki legalnego zatrudnienia cudzoziemca jako kierowcy

Autor: Stwora Sylwia
Data: 17-10-2012 r.

Przy zatrudnianiu obcokrajowca, warto sprawdzić, czy przebywa on na terenie Polski legalnie. W przeciwnym razie należy liczyć się z zapłatą wysokiej grzywny, a nawet trzema latami więzienia (ustawa z 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP). To nie jedyne warunki legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Dla kogo i jakie pozwolenie

Aby mówić o legalnym zatrudnieniu niezbędne jest posiadanie przez obcokrajowca ważnej wizy lub innego dokumentu poświadczającego uprawnienia do pobytu na terenie RP np. zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, potwierdzone kartą pobytu. Jako pracodawca musisz sprawdzić, czy wobec danej osoby istnieje wymóg pozyskania zezwolenia na pracę. Jeśli tak, powinieneś wystąpić do wojewody właściwego dla siedziby firmy lub Twojego miejsca zamieszkania z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu.

Wykonywana przez cudzoziemca praca nie może odbiegać warunkami lub stanowiskiem od tej określonej w zezwoleniu na pracę. Wyjątek stanowi praca tymczasowa nie dłuższa niż 30 dni w roku kalendarzowym, ale musisz powiadomić o tym pisemnie odpowiedniego wojewodę.

Zatrudnienie bez pozwoleń

Bez jakichkolwiek pozwoleń, pracę w Polsce mogą wykonywać obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów tworzących EFTA, czyli Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, a także obywatele Szwajcarii. Ponadto Białorusini, Gruzini, Mołdawianie, Ukraińcy oraz Rosjanie mogą być zatrudnieni na terenie Polski przez pół roku bez pozwoleń, ale na podstawie oświadczeń, które należy złożyć w urzędzie pracy.

Ważne jest, aby zatrudniany obcokrajowiec, który pochodzi z państwa spoza UE, posiadał ważne prawo jazdy najlepiej dopuszczające go do przewozów na arenie międzynarodowej. W przypadku obywateli państw Wspólnoty wystarczy aktualny dokument pozyskany w ramach egzaminów zdawanych w zamieszkiwanym przez daną osobę państwie.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26986 )
Array ( [docId] => 26986 )