Wskazanie rodzaju pracy w umowie o pracę może być niewystarczające

Data: 24-01-2014 r.

Pracownik wykonuje taki rodzaj pracy, jaki został określony w umowie o pracę. Uzgodnienie rodzaju pracy jest niezbędnym elementem, bez którego nie może powstać stosunek pracy. Są 4 sposoby na zapisanie tej kwestii w umowie.

O tym, jakie czynności będzie wykonywać pracownik decyduje przede wszystkim treść zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę. Dokument ten musi bezwzględnie wskazywać, jaka praca jest powierzana pracownikowi do wykonywania.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się bowiem do wykonywania pracy określonego rodzaju. W przypadku stosunku pracy nawiązanego poprzez podpisanie umowy o pracę określenie rodzaju pracy następuje w treści umowy o pracę.

Są 4 sposoby na zapis w umowie

Rodzaj pracy może być wskazany w umowie o pracę w różny sposób. Przede wszystkim może to nastąpić przez:

 • wskazanie rodzaju obowiązków pracownika, np. administrowanie biurem, bądź
 • określenie nazwy stanowiska pracownika, np. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kadr, bądź
 • opisanie konkretnych czynności faktycznych, które pracownik ma wykonywać na rzecz swojego pracodawcy, np. sprzątanie podłóg oraz dbanie o czystość mebli i innych elementów wyposażenia pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku albo też
 • wskazanie posiadanego przez pracownika zawodu, np. pracownik będzie wykonywał pracę architekta.

  Ogólne sformułowanie - większa elastyczność

  Rodzaj pracy może zostać pracownikowi wskazany w sposób szczegółowy, albo ogólny. Opisanie rodzaju pracy w sposób ogólny daje pracodawcy możliwość elastycznego aktualizowania obowiązków pracownika, stosownie do aktualnych potrzeb zakładu pracy. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego.

  Zdaniem SN: Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy - w ramach jego uprawnień kierowniczych - uszczegółowienie zakresu czynności pracownika. Natomiast, w razie poczynienia przez strony stosunku pracy szczegółowych ustaleń co do rodzaju pracy w samej treści umowy o pracę, ustalenia te stają się z woli stron istotnymi jej elementami, których zmiana wymaga zgody pracownika (zawarcia z nim porozumienie zmieniającego), a w razie jej braku - wypowiedzenia zmieniającego (wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., I PK 73/08).

  Najlepszym dla pracodawcy rozwiązaniem będzie wskazanie konkretnemu pracownikowi w sposób ogólny rodzaju pracy w umowie o pracę, a uszczegółowienie go w odrębnym dokumencie – czyli w pisemnym zakresie obowiązków.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33342 )
  Array ( [docId] => 33342 )


  Array ( [docId] => 33342 )