Wykonywanie pracy na podstawie dwóch umów o pracę nie jest zabronione

Data: 14-11-2012 r.

Pod pewnymi warunkami pracownika i pracodawcę mogą łączyć dwie umowy o pracę. Należy jednak uważać, żeby nie zapłacić za godziny nadliczbowe.

Pracownik z jednym pracodawcą może zawrzeć dwie umowy o pracę ale tylko pod warunkiem, że rodzaj pracy w każdej z tych umów jest inny. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97), zgodnie z którym z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

Dlatego też można stwierdzić, że istnieje zakaz zawierania dodatkowych umów o pracę z własnym pracownikiem na pracę tego samego rodzaju, jaką wykonuje w ramach podstawowej umowy o pracę. Jest on podyktowany ograniczeniami związanymi z zatrudnianiem pracowników w godzinach nadliczbowych. Zawarcie takiej umowy stanowiłoby próbę obejścia przepisów o czasie pracy poprzez omijanie limitu dopuszczalnej pracy w nadgodzinach.

Podstawa prawna:

art. 22 § 1, art. 129 § 1, art. 151 § 1, art. 1511 § 1–2, art. 1513, 281 pkt 5 Kodeksu pracy

Autor: Tomasz Wardach

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27016 )
Array ( [docId] => 27016 )