Wypowiedzenie zmieniające zamiast wypowiedzenia umowy

Data: 16-11-2013 r.

Przy ocenie zasadności wypowiedzenia zmieniającego (z art. 45 § 1 kp) należy także wziąć pod uwagę fakt, że pracodawca przedstawił pracownikowi ofertę nowych warunków umowy. Przy czym ta ocena musi uwzględniać zarówno płaszczyznę  interesów pracownika, jak i pracodawcy (III PK 23/10).

Ewa C. była dyrektorem urzędu pracy w R. Gdy zrezygnowała z tego stanowiska, poprosiła o powierzenie jej pracy odpowiedniej do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Proponowano jej różne wolne stanowiska mniej więcej odpowiadające jej kwalifikacjom (np. obsługę organizacyjną i kadrową). Pracownica żadnego z nich jednak nie przyjęła. Wobec tego pracodawca wypowiedział Ewie C. warunki umowy o pracę, proponując jej stanowisko ostatnio oferowane.

Pracownica odmówiła przyjęcia nowych warunków zatrudnienia, wobec czego umowa o pracę została definitywnie rozwiązana. Pracownica odwołała się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu twierdząc, że zaproponowane jej w wypowiedzeniu warunki pracy i płacy nie odpowiadały jej kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu.

Sąd Najwyższy, rozstrzygając spór ostatecznie, nie zgodził się z twierdzeniem pracownicy. W tym przypadku należało bowiem uwzględnić nie tylko interes pracownicy, ale i słuszny interes pracodawcy. Pracodawca miał w tej sprawie wybór między wypowiedzeniem definitywnym, a wypowiedzeniem zmieniającym. Zdecydował się na mniej dotkliwe dla Ewy C. wypowiedzenie zmieniające, proponując pracę, co do której pracownica miała wystarczające kwalifikacje.

Wprawdzie mogła ona wykonywać pracę wymagającą wyższych kwalifikacji, ale nie stwierdzono, aby w owym czasie pracodawca powierzył takie stanowisko innej osobie. Dlatego trzeba przyjąć, że pracodawca zaproponował Ewie C. taką pracę, jaką dysponował. Nie był on natomiast zobowiązany do podejmowania szczególnych czynności organizacyjnych (np. przenoszenia pracowników na inne stanowiska) w tym celu, aby zapewnić Ewie C. stanowisko w pełni odpowiadające jej kwalifikacjom.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2010 r., III PK 23/10.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27163 )
Array ( [docId] => 27163 )