Wypowiedzenie można zmienić na dyscyplinarkę

Data: 30-10-2013 r.

To, że pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, nie przesądza jeszcze o trybie rozwiązania umowy, jaki będzie widniał w świadectwie pracy. W wyjątkowych przypadkach pracownik może „zasłużyć” sobie na dyscyplinarkę będąc na wypowiedzeniu.

W wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony oraz oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę. Przyczyna musi być rzeczywista i konkretna i odnosić się do okoliczności, które zaistniały przed podjęciem przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu umowy.

Może zdarzyć się sytuacja, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, co w konsekwencji uprawni pracodawcę do zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy na dyscyplinarny. Fakt, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza bowiem, że trybu rozwiązania umowy nie można już zmienić.

Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno być stosowane w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach – gdy pracownik rażąco i w sposób umyślny narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze.

Przykład:

Pracodawca, w obowiązującym w zakładzie regulaminie pracy, umieścił zapis, zgodnie z którym tryb rozwiązania umowy o pracę ulega „automatycznie” zmianie na dyscyplinarny, jeśli pracownik w okresie wypowiedzenia nie zwróci mienia powierzonego mu przez pracodawcę. Takie postępowanie pracodawcy jest niezgodne z prawem – ocena, czy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych powinna być dokonywana w każdym przypadku indywidualnie.

Przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą ustanawiać reguły, że w razie nierozliczenia się z pracodawcą tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zostanie zmieniony na dyscyplinarny.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27159 )
Array ( [docId] => 27159 )