Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - na jakie korzyści można liczyć

Autor: Matys Łukasz
Data: 30-10-2012 r.

Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne polskie prawo przewiduje wiele udogodnień. Chodzi głównie o dofinansowania dla zakładu pracy oraz o zwrot niektórych z ponoszonych kosztów. Pracodawcy tacy często zwolnieni są również z płat na PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwestie udogodnień dla pracodawcy regulują art. 25a-26f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawna przysługuje ze środków PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest ujęcie pracownika w ewidencji prowadzonej przez Pełnomocnika.

W okresie od dnia 1 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  • 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zwrot kosztów

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w punktach powyżej.

Aby otrzymać zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej należy złożyć stosowny wniosek do Funduszu.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26996 )
Array ( [docId] => 26996 )