Nie każda organizacja może skorzystać z wolontariatu

Data: 26-04-2016 r.

Wiele organizacji angażuje do wykonywania pracy wolontariuszy. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat może dotyczyć jedynie określonych działań. Ponadto nie wszystkie NGO mogą skorzystać z takiego rozwiązania.

Wolontariat może być wykonywany tylko na rzecz określonych podmiotów, które występują w roli korzystającego. W ramach wolontariatu można wykonywać świadczenia na rzecz:

 • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. spółdzielni socjalnych, kościelnych osób prawnych, klubów sportowych) w obszarze ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

 • organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

 • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

 • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej (art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się także do wolontariuszy wykonujących na obszarze RP świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, oczywiście jeśli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej. Przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia, jeśli wykonuje świadczenia na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Sławomir Liżewski, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38929 )
Array ( [docId] => 38929 )

Array ( [docId] => 38929 )