Nie każda organizacja może skorzystać z wolontariatu

Data: 26-04-2016 r.

Wiele organizacji angażuje do wykonywania pracy wolontariuszy. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat może dotyczyć jedynie określonych działań. Ponadto nie wszystkie NGO mogą skorzystać z takiego rozwiązania.

Wolontariat może być wykonywany tylko na rzecz określonych podmiotów, które występują w roli korzystającego. W ramach wolontariatu można wykonywać świadczenia na rzecz:

  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. spółdzielni socjalnych, kościelnych osób prawnych, klubów sportowych) w obszarze ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

  • organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

  • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

  • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej (art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się także do wolontariuszy wykonujących na obszarze RP świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, oczywiście jeśli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej. Przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia, jeśli wykonuje świadczenia na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Sławomir Liżewski, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38929 )
Array ( [docId] => 38929 )