Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia

Data: 10-03-2016 r.

Od 22 lutego 2016 r. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jedną z czynności skutkujących rozwiązaniem stosunku pracy jest złożenie oświadczenia przez jedną ze stron o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Oświadczenie składa się z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Podczas okresu wypowiedzenia obie strony nadal muszą wywiązywać się swoich praw i obowiązków. Istota stosunku pracy koncentruje się na tym, że pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę, a pracodawca – do wypłaty wynagrodzenia.

Jednak często z pobudek społeczno-ekonomicznych pracodawca decyduje się na odsunięcie pracownika od pracy w okresie wypowiedzenia (brak zaufania do pracownika, konflikt z załogą itp.). Dotychczas jedynie na podstawie orzecznictwa sądowego można było zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w tym czasie, ale za porozumieniem stron i za wynagrodzeniem. Dotychczasowa praktyka została wreszcie usankcjonowana w prawie pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnienia

Okres zwolnienia jest również płatny. Nowelizacja rozporządzenia urlopowego określa, w jaki sposób je liczyć. Zostały tu zaadoptowane zasady, jakie obowiązują przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop.

Izabela Nowacka, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38721 )
Array ( [docId] => 38721 )