Zmiany w umowach terminowych zawieranych przez NGO

Data: 14-01-2016 r.

Od 22 lutego br. zmienią się zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Co do zasady będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat, a po upływie tego czasu będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.

Nadal pozostanie ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – co do zasady nie może ich być więcej niż trzy. Czwarta umowa będzie już musiała zostać zawarta  na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest tutaj zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmienią się również zasady wypowiadania umowy terminowej i okresy wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Okres wypowiedzenia wyniesie odpowiednio (w zależności od zakładowego stażu pracy pracownika):

  • dwa tygodnie (gdy pracownik jest zatrudniony mniej niż pół roku),

  • miesiąc (gdy pracownik jest zatrudniony od pół roku do mniej niż trzech lat),

  • trzy miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej trzy lata).

Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Nowelizacja ma uchronić pracowników od nadużyć tj. przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38373 )
Array ( [docId] => 38373 )