Świadczenie rehabilitacyjne nie uchroni przed zwolnieniem z pracy

Data: 21-10-2016 r.

Po upływie trzeciego miesiąca pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca może rozwiązać umowę z osobą zatrudnioną.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba że upłynął okres zakazujący do rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Okres korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Pracodawca nie może więc wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby, gdy pobiera on świadczenie rehabilitacyjne i nie upłynął jeszcze okres uprawniający go do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Długość tego okresu określa art. 53 § 1 kodeksy pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwała:

  • dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy mniej niż 6 miesięcy, lub

  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jeżeli więc okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy przekroczył 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy wynikała z choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, to pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę wówczas, gdy okres niezdolności przekroczy łączny okres pobierania z tego powodu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Tego okresu ochronnego pracodawca nie może skrócić. Natomiast nie wlicza się dalszego okresu korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, który może trwać do 12 miesięcy.

Przykład:

Pracownik fundacji z powodu urazu kręgosłupa był niezdolny do pracy przez okres pół roku. ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne, gdy skończył się okres zasiłku chorobowego. Pracodawca może w takim przypadku złożyć na piśmie pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż pobierał on świadczenie rehabilitacyjne przez okres 6 miesięcy, podając jako przyczynę długotrwałą nieobecność w pracy wynikającą z choroby.

Oznacza to, że po upływie 3 miesiąca pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik nie korzysta już z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę i możliwe jest rozwiązanie umowy w trybie art. 53 § 1 pkt 1 kodeksy pracy z powodu długotrwałej choroby.

Iwona Kusio-Szalak, radca prawny, specjalista ds. prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39635 )
Array ( [docId] => 39635 )