Utrata zdrowia i śmierć wolontariusza

Data: 15-12-2015 r.

W czasie wykonywania usług przez wolontariuszy może dojść do utraty przez nich zdrowia a nawet życia. W takim przypadku organizacja zobowiązana jest zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, a także rozważyć możliwość wypłacenia renty na rzecz wolontariusza lub jego rodziny.

Organizacja i wolontariusz mogą zawrzeć umowę renty. Na tej podstawie dążą do zaspokojenia pewnych interesów życiowych osoby korzystającej.

Renta na rzecz wolontariusza

Renta umowna może być świadczeniem stałym bądź okresowym na czas jedynie choroby wolontariusza bądź dożywotnio, w sytuacji gdy wolontariusz doznał w wyniku prac wolontariatu poważnego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu. Jest zawsze świadczeniem uznaniowym. Wolontariusz i organizacja podpisują „umowę notarialną renty” bądź „umowę renty”, na podstawie której wolontariuszowi wypłacane są pieniądze. Oczywiście organizacja i wolontariusz mogą postanowić, że zamiast pieniędzy wolontariusz otrzyma jednorazowo samochód czy mieszkanie w ramach zadośćuczynienia za powstałą szkodę na jego zdrowiu.

Renta dla członków rodziny

Takiej samej renty może żądać członek rodziny poszkodowanego bądź zmarłego wolontariusza, jeśli ciążył na nim obowiązek alimentacyjny wobec tego członka rodziny, bądź dostarczał mu dobrowolnie i stale środków utrzymania – jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Chodzi tu o osoby pozostające faktycznie w bliskich stosunkach uczuciowych ze zmarłym, niezależnie od istnienia lub braku więzi rodzinnych (pokrewieństwa, powinowactwa) oraz niezależnie od płci.

Prawo do renty ma małżonek, który przed śmiercią swojego współmałżonka nie pracował zarobkowo i to bez względu na swoją zdolność do samodzielnego utrzymania się.

Przemysław Gogojewicz, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38243 )
Array ( [docId] => 38243 )