W zleceniu można określić wynagrodzenie ze stawką godzinową

Data: 15-12-2015 r.

Organizacja pozarządowa może zawrzeć umowę zlecenie z zleceniobiorcą ze stawką godzinową. Umowa taka nie musi przewidywać wynagrodzenia za dokonanie określonego przedmiotu.

Umowa zlecenia nie musi przewidywać konkretnego wynagrodzenia dla przyjmującego zlecenie – za wykonanie określonego przedmiotu. Honorarium może być określone za przepracowany czas.

 

Jeśli umowa ma być płatna, warto dokładnie określić w niej wysokość wynagrodzenia. Jeżeli ani z umowy, ani z innych okoliczności (np. zwyczajów lokalnych) nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je za darmo, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeśli zaś nie wskazano wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (zależy od czasu poświęconego na jego wykonanie, stopnia trudności oraz kwalifikacji wykonawcy).

Wypłata wynagrodzenia

Moment wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w umowie zlecenia – może to być np.:

  • chwila wykonania zlecenia,

  • upływ każdego miesiąca,

  • wykonanie określonej części zlecenia.

Sposób płatności

To samo dotyczy sposobu płatności – wynagrodzenie takie może być określone jako wynagrodzenie godzinowe, miesięczne czy za całość zlecenia.

Anna Kostecka, prawnik, specjalista ds. kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38242 )
Array ( [docId] => 38242 )