2 praktyczne wskazówki związane z ewidencją przyjęcia środka trwałego

Data: 26-04-2016 r.

Uzyskanie przez organizację określonych składników majątkowych, jakimi są środki trwałe, wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego zewidencjonowania tego zdarzenia.

W myśl przepisów uor środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności statutowej jednostki.

 

Kompletny i zdatny do użytku środek trwały to taki, który jest sprawny technicznie, i może być wykorzystywany w prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej. Natomiast środek trwały przeznaczony na potrzeby jednostki to środek pozyskany do używania na potrzeby podstawowej, statutowej czy operacyjnej lub socjalnej działalności jednostki.

Co może być środkiem trwałym

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

  • nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,

  • inwentarz żywy.

Środki trwałe w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą są zakupywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcji, świadczeniu usług czy też w celach administracyjnych. W organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej środki trwałe są wykorzystywane zasadniczo w celu realizacji zadań statutowych.

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38936 )
Array ( [docId] => 38936 )