Prawidłowe i rzetelne dowody podstawą zapisów w ewidencji uproszczonej

Data: 02-02-2016 r.

Podstawą dokonywania zapisów w ewidencji powinny być prawidłowe i rzetelne dowody. Potwierdzeniem, że spełniają one wymogi, jest przeprowadzenie kontroli. Podobnie jak w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, także w przypadku ewidencji uproszczonej powinna być przeprowadzana kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa.

Rozporządzenie zawiera katalog dowodów, na podstawie których w uproszczonej ewidencji należy dokonywać zapisów. Będą to nie tylko faktury, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zawierające wartość odsetek wyciągi: z rachunków rozliczeniowych, z lokat terminowych oraz z innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych w bankach albo spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale także dokumenty związane z dokonywaniem korekt kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o CIT w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1197).

 

Za dowody księgowe uważa się również:

  • dzienne zestawienia dowodów dotyczących sprzedaży sporządzone do ujęcia ich zbiorczym zapisem,

  • noty sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji lub zdarzenia, wynikających z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta lub przekazane kontrahentowi,

  • dowody przesunięć,

  • dowody opłat pocztowych i bankowych,

  • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz inne dokumenty.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38547 )
Array ( [docId] => 38547 )