Ograniczenie zwolnień OPP z podatku od nieruchomości po 1 stycznia 2016 r.

Data: 02-02-2016 r.

Nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych diametralnie zmienia sytuację podatkową organizacji pożytku publicznego. Ze zwolnienia mogą bowiem korzystać jedynie nieruchomości zajęte na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol) wraz z nowym rokiem zmieniły się w kierunku zwiększającym znacznie obciążenia wielu kategorii podatników. Najgłośniejsza jest oczywiście zmiana wprowadzająca opodatkowanie części wspólnych nieruchomości wielolokalowych. Jak to zwykle bywa, część zmian została jednak przez ustawodawcę sprytnie ukryta. Należy do nich niewątpliwie nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 5 upol, wprowadzone art. 9 pkt 7 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

Zwolnienia

Do końca 2015 roku organizacje pożytku publicznego mogły potencjalnie skorzystać z dwóch zwolnień z opodatkowania zawartych w art. 7 pkt 5 lub 14 upol. Działalność odpłatna OPP mogła korzystać z pierwszego z nich, które zwalniało nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Tylko pierwszy z tych przepisów został zmieniony i obecnie zwalnia grunty, budynki (zamiast: „nieruchomości”) lub ich części zajęte wyłącznie (słowo dodane) na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Zmiana ta jednak wpłynęła na oba te przepisy.

Adam Kostrzyński, prawnik zajmujący się prawem podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38545 )
Array ( [docId] => 38545 )