Przychody z 1% PIT i koszty promocji

Data: 10-03-2016 r.

Do źródeł przychodów ze statutowej działalności nieodpłatnej zalicza się przychody z tytułu 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja pozarządowa uprawniona do pobierania takich przychodów musi prowadzić pełną rachunkowość. Właściwe ujęcie w księgach takich przychodów pomoże bezbłędnie rozliczyć związane z nimi koszty.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wyda środki finansowe pochodzące z 1% PIT w sposób niezgodny z przeznaczeniem (na cele inne niż statutowe) i zostanie to stwierdzone w wyniku kontroli, wówczas – na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – jest zobowiązana do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Właśnie dlatego ustawodawca wymaga, aby OPP wyodrębniały w ewidencji księgowej środki pochodzące z 1% PIT, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% PIT.

Odpowiednie konta

Najczęściej odbywa się to przez wprowadzenie odpowiednich kont w zespole 5 i 7 albo kont analitycznych dla kosztów rodzaju i przychodów. W przypadku gdy stosowany system księgowy nie pozwala na rozbudowywanie planu kont, można prowadzić ewidencję analityczną w postaci dodatkowych zestawień, które są traktowane jako księgi pomocnicze. Muszą one jednak spełniać wymogi wynikające z ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że kwoty zapisane w zestawieniach i rejestrach muszą być zgodne z kwotami ujętymi na koncie księgi głównej.Przy czym informacje dotyczące wydatkowania środków z 1% PIT nie mogą mieć formy ewidencji pozabilansowej, gdyż konta te nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych (art. 13 ust. 1 uor).

Ewa Ostapowicz, specjalista ds. finansów i rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38715 )
Array ( [docId] => 38715 )

Array ( [docId] => 38715 )