Przychody z 1% PIT i koszty promocji

Data: 10-03-2016 r.

Do źródeł przychodów ze statutowej działalności nieodpłatnej zalicza się przychody z tytułu 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja pozarządowa uprawniona do pobierania takich przychodów musi prowadzić pełną rachunkowość. Właściwe ujęcie w księgach takich przychodów pomoże bezbłędnie rozliczyć związane z nimi koszty.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wyda środki finansowe pochodzące z 1% PIT w sposób niezgodny z przeznaczeniem (na cele inne niż statutowe) i zostanie to stwierdzone w wyniku kontroli, wówczas – na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – jest zobowiązana do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Właśnie dlatego ustawodawca wymaga, aby OPP wyodrębniały w ewidencji księgowej środki pochodzące z 1% PIT, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% PIT.

Odpowiednie konta

 

Najczęściej odbywa się to przez wprowadzenie odpowiednich kont w zespole 5 i 7 albo kont analitycznych dla kosztów rodzaju i przychodów. W przypadku gdy stosowany system księgowy nie pozwala na rozbudowywanie planu kont, można prowadzić ewidencję analityczną w postaci dodatkowych zestawień, które są traktowane jako księgi pomocnicze. Muszą one jednak spełniać wymogi wynikające z ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że kwoty zapisane w zestawieniach i rejestrach muszą być zgodne z kwotami ujętymi na koncie księgi głównej.Przy czym informacje dotyczące wydatkowania środków z 1% PIT nie mogą mieć formy ewidencji pozabilansowej, gdyż konta te nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych (art. 13 ust. 1 uor).

Ewa Ostapowicz, specjalista ds. finansów i rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38715 )
Array ( [docId] => 38715 )

Array ( [docId] => 38715 )