Wszystkie artykuły

  Finanse i księgowość 06.04.2019
  Zwolnienie przez bank środków pieniężnych a obowiązek podatkowy dewelopera
  Zwolnienie przez bank środków pieniężnych z otwartego rachunku powierniczego dewelopera na spłatę jego kredytu pod inwestycję powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie dewelopera. Deweloper musi wiec rozliczyć się z fiskusem. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r. (sygn. akt: I FSK 968/16; Legalis). Dowiedz się, na jakiej podstawie zapadło ...

  Finanse i księgowość 10.03.2016
  Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 roku
  W 2016 roku art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do ...

  Finanse i księgowość 09.03.2016
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej nieodpłatnie
  Przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest co do zasady cena zbycia. Jednak będzie nim wartość rynkowa z dnia zbycia, jeśli między nią, a ceną zbycia są znaczne rozbieżności. Do kosztów można zaliczyć poniesione nakłady udokumentowane fakturami oraz zapłacony podatek od spadku i darowizn.Zauważmy, że zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o PIT, źródłami przychodów są odpłatne ...

  Finanse i księgowość 09.03.2016
  Podatek od garaży wielostanowiskowych
  Od 2016 roku weszły w życie istotne dla podatników zmiany w podatku od nieruchomości, które dotyczą m.in. opodatkowania części wspólnych oraz opodatkowania właścicieli miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Podatek od garaży wielostanowiskowychOd 1 stycznia 2016 r., zgodnie z dodanym art. 3 ust. 4a do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w przypadku ...

  Finanse i księgowość 09.03.2016
  Nieruchomości niewykorzystywane w działalności gospodarczej
  Od budynków, budowli lub ich części wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca płaci stawki w najwyższej wysokości. Niższa danina (według tzw. stawek pozostałych) przysługuje tylko wtedy, gdy budynki czy budowle nie są używane ze względów technicznych.W stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy, które ...