Ostania szansa na zwrot VAT podczas budowy i remontu

Data: 24-10-2013 r.

Już tylko kilka tygodni pozostało na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Remontujący mieszkania lub budujący domy mogą obecnie odzyskać część VAT od zakupionych materiałów budowlanych - zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów remontu lub budowy: maksymalne limity wynoszą ok. 14 tys. zł (w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę) i ok. 35 tys. zł (gdy inwestycja takiego pozwolenia wymagała). Maksymalne limity można było do tej pory wykorzystywać przez 5 lat, począwszy od dnia złożenia pierwszego wniosku w tej sprawie.

Ulga w nowej wersji

Niestety, ulga polegająca na zwrocie VAT osobom fizycznym w takiej wersji ma zostać zlikwidowana – w myśl zapisu w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. W uzasadnieniu do ustawy używa się co prawda łagodniejszego określenia – mówi się nie o likwidacji, a o „wygaszaniu” zwrotu VAT osobom fizycznym, argumentując, że prawa nabyte zostaną zachowane. Mowa o tym rzeczywiście w art. 32 ust. 4 wspomnianej ustawy: „do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe”. Oznacza to jednak ochronę praw nabytych tylko w części.

Podatnicy w dalszym ciągu będą mieli prawo składać wnioski o zwrot VAT aż do 2018 r. Dotyczy to jednak tylko materiałów, za które faktury zostaną wystawione do końca grudnia 2013 roku.

Maksymalne limity mają więc szansę wykorzystać tylko ci, którzy zmieszczą się z zakupami materiałów do końca roku. Ci, którzy tego nie zrobią, nie będą mieli szansy wykorzystać całego, 5-letniego limitu, nawet jeśli złożyli pierwszy wniosek już jakiś czas temu.

Zwrot tylko dla młodych

Zwrot VAT będzie możliwy także w przypadku faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 r., ale ulga z tego tytułu została znacznie okrojona. Nie będzie przysługiwała już wszystkim, tylko osobom do 36. roku życia.

Poza tym obejmie tylko zwrot wydatków na materiały budowlane wykorzystane przy inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (ale wydanej już w 2014 r.), co oznacza, że nie będzie można ubiegać się o zwrot VAT w związku z remontem.

Zaplanowano także ograniczenia dotyczące metrażu: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (powstałego w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego bądź przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne) lub domu nie będzie mogła przekraczać odpowiednio 75 mkw i 100 mkw (85 mkw i 110 mkw, gdy osoba starająca się o zwrot w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci). Oprócz tego ubiegający się o zwrot nie może być właścicielem domu lub mieszkania, nie może mu także przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (za wyjątkiem domu lub mieszkania, którego dotyczy zwrot VAT).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25125 )
Array ( [docId] => 25125 )