Uwaga na niekorzystne umowy o rentę dożywotnią za mieszkanie 

Data: 24-10-2013 r.

Firmy oferujące rentę za mieszkanie stosują niekorzystne dla klientów postanowienia w umowach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował aż 17 wzorców takich umów. Przeciwko dwóm firmom wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdził jak przestrzegane są prawa osób, które zdecydowały się przekazać swoje mieszkania w zamian za tzw. rentę dożywotnią. Sprawdzone zostały zarówno wzorce umów, jak i przekazy reklamowe wszystkich przedsiębiorców działających na tym rynku.

Spółki świadczące renty dożywotnie

 

Działalność polegającą na oferowaniu konsumentom umów świadczeń dożywotnich prowadzi w Polsce siedem spółek:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa,
  • Fundusz Hipoteczny Dom S.A.,
  • Fundusz Hipoteczny Dom S.A. s.k.a.,
  • Fundusz Hipoteczny Gwarancja,
  • Fundusz Senior,
  • Fundusz Hipoteczny Familia,
  • Fundusz Hipoteczny Omnes.


UOKiK zbadał łącznie 37 wzorców umów, z czego zakwestionowano 17, stosowanych przez pięć firm. Przeciwko dwóm wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (Fundusz Hipoteczny Omnes, Fundusz Hipoteczny Dom S.A. s.k.a.). Planowane jest również skierowanie do sądu pozwów o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez TUnŻ Europa, Fundusz Senior, Fundusz Hipoteczny Gwarancja oraz Fundusz Hipoteczny Dom S.A. s.k.a.

Nieprawidłowości w umowach i reklamach


Zakwestionowane przez UOKiK praktyki dotyczą m.in. uzależniania zamieszkania w zbytym lokalu członków najbliższej rodziny konsumenta od zgody przedsiębiorcy. Tymczasem przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają taką możliwość, a tym samym konieczność uzyskania zgody świadczeniodawcy jest zbyt daleko idącym ograniczeniem i wykracza poza przepisy ustawowe.
Inne budzące wątpliwości postanowienia dotyczą nakładania na konsumentów uciążliwych obowiązków takich jak obciążanie ich kosztami poważnych napraw mieszkania lub domu, podczas gdy powinien być to obowiązek przedsiębiorcy. Konsument jest zobowiązany jedynie do ponoszenia bieżących kosztów eksploatacji i usunięcia drobnych usterek, wynikających z normalnego użytkowania mieszkania.

Jedna ze spółek nakazywała, pod groźbą kary umownej, informowanie o zebraniach wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. W opinii UOKiK, to przedsiębiorca, jako właściciel nieruchomości, powinien we własnym zakresie pozyskiwać takie informacje.

Reklama renty dożywotniej niezgodna z prawem


UOKiK zbadał również 46 przekazów reklamowych. Oprócz komercyjnych ogłoszeń w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie sprawdzono ulotki, banery reklamowe, a także pisemne informacje kierowane do konsumentów. Zakwestionowanych zostało 17 przekazów reklamowych pięciu spółek (TUnŻ Europa, Fundusz Senior, Fundusz Hipoteczny Gwarancja, Fundusz Hipoteczny Omnes, Fundusz Hipoteczny Dom S.A.), wobec których wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25126 )
Array ( [docId] => 25126 )