Czy spółdzielnia ma obowiązek dokonania podziału nieruchomości wielobudynkowych na nieruchomości jednobudynkowe?

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 19-06-2017 r.

Według ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., podstawową nieruchomość ewidencyjną powinny tworzyć nieruchomości jednobudynkowe, a nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko w szczególnej sytuacji. 

Czy oznacza to, że po wejściu w życie tej ustawy nowelizującej, spółdzielnia ma obowiązek dokonania podziału na nieruchomości jednobudynkowe tych nieruchomości wielobudynkowych, w stosunku do których prawomocne stały się uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali oraz obowiązek podjęcia nowych uchwał w tej sprawie dotyczących nowopowstałych nieruchomości jednobudynkowych?

 

W przypadku gdy spółdzielnia na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 1 o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu sprzed 31 lipca 2007 r. - pozwalającego na dokonanie podziału nieruchomości na wielobudynkowe - zakończyła już postępowanie prawomocnymi uchwałami zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości oraz zgodnie z żądaniem osób uprawnionych, przystąpiła do ich realizacji, dokonując czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, to wówczas w opinii ministerstwa, nie ma obowiązku wszczynania nowego postępowania.

Ministerstwo podziela w tej kwestii stanowisko Sądu Najwyższego zajęte m.in. w uchwale z dnia 17 kwietnia 2009 r. sygn. akt III CZP 17/2009, w uzasadnieniu której Sąd Najwyższy stwierdził, że uchwały podjęte legalnie w czasie obowiązywania poprzedniej treści art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to jest przed 31 lipca 2007 r., "zachowują swoją moc w szczególności wtedy, (…) jeśli doszło do podjęcia realizacji uchwały określającej nieruchomość jako wielobudynkową w stosunku choć do roszczeń jednego uprawnionego, w postaci wszczęcia bezpośredniej procedury przekształcenia jego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu (przeniesienia własności lokalu). W takim przypadku stosować się będą dotychczasowe przepisy i prawomocnej uchwały zarządu spółdzielni zmienić nie można, ponieważ wszystkie lokale mieszkalne powinny być zbywane na tych samych zasadach, zwłaszcza, że jeszcze dochodzą prawa do części wspólnych. Nie można ponadto doprowadzać do kolizji z zasadą ochrony praw słusznie nabytych".

Należy mieć na uwadze również to, że współwłaściciele w nieruchomościach wielobudynkowych mogą podjąć uchwały o dokonaniu dalszego ich podziału.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40479 )
Array ( [docId] => 40479 )

Array ( [docId] => 40479 )