Upewnij się, czy spółdzielnia powinna ustawić znaki na drodze wewnętrznej na jej gruncie

Data: 31-05-2017 r.

Zdarza się, że na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej znajduje się droga wewnętrzna, z której korzystają mieszkańcy. Dowiedz się, kto w takiej sytuacji odpowiada za ustawienie na tej drodze właściwych znaków drogowych.

W przypadku drogi wewnętrznej należy sporządzić projekt organizacji ruchu. Podmiotem obowiązanym do jego stworzenia jest zarządca drogi, czyli np. spółdzielnia mieszkaniowa.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie zamieszkania i strefie ruchu należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

 

Jednocześnie zarządca takiej drogi został upoważniony do jej oznakowania, z tym że obowiązany jest stosować znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz ponosić koszty ich znakowania (art. 10 ust. 10a Prawa o ruchu drogowym).

Za naruszenie zasad znakowania dróg wewnętrznych oraz za zlecenie wadliwego ich oznakowania, przewidziana jest kara grzywny. Do wysokości kary ma zastosowanie art. 24 Kodeksu wykroczeń, który ustala ją na poziomie od 20 do 5000 zł. Należy jednak zaznaczyć, że oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi należy do zarządcy drogi publicznej. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40424 )
Array ( [docId] => 40424 )

Array ( [docId] => 40424 )