Pamiętaj, odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki mieszkaniowej

Data: 31-05-2017 r.

Koszty remontu zasobów mieszkaniowych spółdzielnie mieszkaniowe finansują z funduszu remontowego. Dowiedz się, czy obowiązek świadczeń na ten fundusz dotyczy wszystkich lokali, oraz czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się także lokale użytkowe.

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, koszty remontu zasobów mieszkaniowych spółdzielnie mieszkaniowe finansują z funduszu remontowego. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W art. 6 ust. 3 zdanie 3 wyraźnie został sformułowany obowiązek członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Przepis nie rozróżnia czy są to lokale mieszkalne czy użytkowe dając wyraźną dyspozycję, że obowiązek dotyczy wszystkich lokali. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera definicji ani „zasobów mieszkaniowych” ani „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.

Wystarczy przeanalizować zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, aby stwierdzić, że do zasobów mieszkaniowych w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zaliczane są również lokale użytkowe. Ponadto prowadzenie zarządu nieruchomościami przez spółdzielnię to nic innego, jak gospodarowanie tzw. wspólnymi częściami tych nieruchomości. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych stanowi zaś tylko formę gromadzenia środków na koszty zarządu. Zatem pojęcie „lokalu użytkowego” zawiera się w zakresie pojęcia „zasobów mieszkaniowych”, w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy.

Paweł Puch - prawnik, specjalista prawa nieruchomości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40425 )
Array ( [docId] => 40425 )

Array ( [docId] => 40425 )