Czy spółdzielnia obowiązana jest udostępniać swoim członkom umowy zawarte z osobami trzecimi

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 19-06-2017 r.

Co do zasady spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest udostępniać swoim członkom do wglądu dokumentację dotyczącą spółdzielni. Dowiedz się, czy dotyczy to również umów zawieranych z osobami trzecimi.

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. W myśl art. 81 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni zobowiązany jest pokryć koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o udostępnienie których wnioskuje. Powyższe nie dotyczy statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie (art. 81 ust. 1).

Natomiast w myśl art. 18 § 3 ustawy - Prawo spółdzielcze spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40480 )
Array ( [docId] => 40480 )

Array ( [docId] => 40480 )