Sprawdź, co zrobić, gdy lokator nie udostępnia lokalu do obowiązkowych kontroli

Data: 19-04-2017 r.

W ramach powierzonych obowiązków zarząd wspólnoty jest zobligowany do przeprowadzania obowiązkowych kontroli w lokalach mieszkalnych wynikających z zapisów Prawa budowlanego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel nie chce udostępnić lokalu w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. Upewnij się, jakie kroki możesz podjąć w takiej sytuacji.

Prawo budowlane narzuca właścicielom budynków wykonywanie okresowych przeglądów. W zależności od wyposażenia lokali i konieczności określającej częstotliwość kontroli, dotyczą one instalacji wentylacyjnej, gazowej oraz raz na 5 lat instalacji elektrycznej. W budynkach z małą liczbą lokali wykonanie przeglądów nie stanowi większego problemu i zazwyczaj w dwóch, trzech wyznaczonych terminach udaje się skontrolować wszystkie lokale, będące w zasobach nieruchomości. Co jednak robić w przypadku budynków, w których liczba lokali jest bardzo duża?

Zorganizuj kilka terminów kontroli

 

Zorganizowanie kilku terminów, w których odbędzie się kontrola to jeden ze sposobów, na sprawne przeprowadzenie kontroli. Zarządzający budynkiem powinien uświadomić osoby notorycznie uniemożliwiające kontrolującym wejście do lokalu o konsekwencjach i ewentualnej odpowiedzialności, gdy z powodu niemożliwości przeprowadzenia okresowej kontroli w lokalu doszło do szkód.

Możesz skierować sprawę do nadzoru budowlanego

Może się jednak zdarzyć, że właściciel nie udostępnia lokalu obowiązkowych kontroli instalacji gazowej, wentylacyjnej czy też elektrycznej pomimo powiadomień i próśb.

Dokonywanie okresowych przeglądów instalacji w lokalu to tak naprawdę obowiązek właściciela mieszkania a nie wspólnoty mieszkaniowej. W świetle obowiązujących przepisów właściciel nie ma obowiązku udostępniać swojego lokalu celem przeprowadzenia wymienionych kontroli, za wyjątkiem takich sytuacji jak: przeprowadzenie konserwacji, remontu lub usunięcie awarii w nieruchomości wspólnej a także wyposażenie budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje, co przewiduje art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali.

W przedstawionej sytuacji można skierować sprawę do nadzoru budowlanego, aby dokonał kontroli przestrzegania prawa budowlanego przez właściciela lokalu. Nadzór budowlany na podstawie art. 65 ustawy – Prawo budowlane może żądać od właściciela lokalu okazania dokumentacji związanej ze stanem technicznym lokalu, a właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać te dokumenty.

Warto również przesłać stosowne pismo do gazowni i zakładu elektrycznego z zawiadomieniem, że właściciel lokalu uniemożliwia podjęcie stosownych czynności kontrolnych w lokalu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40255 )
Array ( [docId] => 40255 )

Array ( [docId] => 40255 )