Do 30 czerwca 2016 r. sprzedawcy sprzętu powinni być wykreśleni z rejestru

Autor: Emilia Kozakiewicz
Data: 09-03-2016 r.

Sprzedawcy sprzętu nie muszą już mieć wpisu do rejestru GIOŚ ani też składać sprawozdań o zebranym sprzęcie. Obowiązek posiadania takiego wpisu nadal mają tylko ci  sprzedawcy, którzy posiadają zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ które nie są  „profesjonalnymi” zbierającymi zużyty sprzęt będą wykreśleni z niego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że do końca czerwca 2016 roku powinni oni otrzymać z GIOŚ decyzję o wykreśleniu z rejestru z urzędu. Jest to związane ze zmianą definicji zbierającego zużyty sprzęt wprowadzoną przez nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Zgodnie ze starą ustawą z 29 lipca 2005 r. zbierającym zużyty sprzęt był sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, czyli podmioty, które w ramach wykonywanej działalności gospodarczej
zbywają sprzęt w celu:

  • użytkowania tego sprzętu (sprzedawca detaliczny) bądź
  • dalszego jego zbycia (sprzedawca hurtowy).

Przy tak skonstruowanych definicjach praktycznie każdy wprowadzający sprzęt oraz każdy sprzedawca sprzętu był zbierającym i musiał wykonywać wiele dodatkowych obowiązków, niezwiązanych z prowadzoną przez niego rzeczywiście działalnością gospodarczą.

W związku z tym w nowej ustawie o zużytym sprzęcie z 11 września 2015 r. dostosowano do obowiązującego stanu prawnego i faktycznego definicję zbierającego zużyty sprzęt. Została
ona zawężona wyłącznie do podmiotu, który wykonuje działalność gospodarczą w obszarze zbierania zużytego sprzętu i posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na taką działalność.

Emilia Kozakiewicz, absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW, zajmuje się tematyką gospodarowania odpadami

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38674 )
Array ( [docId] => 38674 )