Ilość odpadów przekazywanych osobom fizycznym będzie ograniczona

Data: 10-02-2016 r.

Zmniejszyła się lista odpadów, które przedsiębiorcy mogą przekazać do zagospodarowania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym. Wprowadzono też roczne limity przyjmowania przez te podmioty niektórych rodzajów odpadów.

Dnia 24 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Z listy odpadów, które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, skreślono 12 rodzajów odpadów. Obecnie więc nie można w ten sposób zagospodarować odpadów o kodzie:

 • 02 01 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

 • ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,

 • 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,

 • 02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

 • 02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,

 • 02 04 80 – Wysłodki,

 • 02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

 • 02 05 80 – Odpadowa serwatka,
  - ex 02 06 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (z przemysłu cukierniczego),

 • 16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione  w 16 03 05, 16 03 80,

 • 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

 • 19 12 01 – Papier i tektura.

Rozporządzenie określiło także warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz maksymalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. Limity wprowadzono między inny dla odpadów o kodzie 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych, 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz 17 04 07 Mieszaniny metali.

W przypadku niektórych nie wprowadzono sztywnych limitów a jedynie ograniczenie, że maksymalna ilość odpadów do przyjęcia w ciągu roku powinna być zgodna z możliwościami ich zagospodarowania przez osoby odbierające ten odpad.

Większe ilości odpadów uwzględnionych w rozporządzeniu przedsiębiorcy będą mogli przekazać tylko tym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które uzyskają stosowne decyzje na przetwarzanie odpadów.  

Zapamiętaj!

UWAGA! Jako odpady z papieru i tektury 20 01 02 będzie można przekazywać wyłącznie używane książki, klasyfikowane pod tym kodem.

Adam Małecki, pracownik firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38564 )
Array ( [docId] => 38564 )