Ilość odpadów przekazywanych osobom fizycznym będzie ograniczona

Data: 10-02-2016 r.

Zmniejszyła się lista odpadów, które przedsiębiorcy mogą przekazać do zagospodarowania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym. Wprowadzono też roczne limity przyjmowania przez te podmioty niektórych rodzajów odpadów.

Dnia 24 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Z listy odpadów, które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, skreślono 12 rodzajów odpadów. Obecnie więc nie można w ten sposób zagospodarować odpadów o kodzie:

 • 02 01 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

 • ex 02 01 06 – Odchody zwierząt gospodarskich,

 • 02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej,

 • 02 02 02 – Odpadowa tkanka zwierzęca,

 • 02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych,

 • 02 04 80 – Wysłodki,

 • 02 05 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

 • 02 05 80 – Odpadowa serwatka,
  - ex 02 06 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (z przemysłu cukierniczego),

 • 16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione  w 16 03 05, 16 03 80,

 • 16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

 • 19 12 01 – Papier i tektura.

Rozporządzenie określiło także warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz maksymalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. Limity wprowadzono między inny dla odpadów o kodzie 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych, 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz 17 04 07 Mieszaniny metali.

W przypadku niektórych nie wprowadzono sztywnych limitów a jedynie ograniczenie, że maksymalna ilość odpadów do przyjęcia w ciągu roku powinna być zgodna z możliwościami ich zagospodarowania przez osoby odbierające ten odpad.

Większe ilości odpadów uwzględnionych w rozporządzeniu przedsiębiorcy będą mogli przekazać tylko tym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które uzyskają stosowne decyzje na przetwarzanie odpadów.  

Zapamiętaj!

UWAGA! Jako odpady z papieru i tektury 20 01 02 będzie można przekazywać wyłącznie używane książki, klasyfikowane pod tym kodem.

Adam Małecki, pracownik firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38564 )
Array ( [docId] => 38564 )

Array ( [docId] => 38564 )