Karanie za brak sprawozdania odpadowego na nowych zasadach

Data: 15-12-2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. za brak albo nieterminowe złożenie sprawozdań odpadowych będzie wymierzana grzywna, a nie tak jak było do tej pory − kara administracyjna. W porównaniu z obecnymi kary będą też nieco niższe.

Obecnie, zgodnie z art. 200 ustawy o odpadach, za brak lub nieterminowe złożenie:

 
  • rocznego sprawozdania  o produktach, opakowaniach i  o gospodarowaniu  odpadami z nich powstającymi oraz
  • rocznego sprawozdania  o wytwarzanych  odpadach i  o gospodarowaniu  odpadami

grozi 500 zł administracyjnej kary pieniężnej. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania (nie krótszy niż 14 dni). Jeśli w tym terminie przedsiębiorca nie złoży sprawozdania, dostanie kolejną karę w wysokości 2.000 zł. Taką karę można wymierzać wielokrotnie, ale łączna wysokość kar za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8.500 zł.
Od 1 stycznia 2016 r. art. 200 ustawy o odpadach zostanie uchylony, a kary za brak lub nieterminowe złożenie wymienionych sprawozdań będą nakładane na podstawie art. 180a tej ustawy – będzie to kara grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.
Natomiast od momentu utworzenia BDO (która ma powstać do 23 stycznia 2018 r.) obowiązywać będą kary grzywny albo aresztu za:

  • gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru oraz
  • niezłożenie (lub złożenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym) wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze albo wniosku o wykreślenie z rejestru.

Zmiany przepisów dotyczących kar zawarte w ustawie o odpadach wprowadziła ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Joanna Markiewicz, radca prawny, konsultant ds. ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38276 )
Array ( [docId] => 38276 )