Kompost z odpadów spożywczych – dowiedz się, czy warto wybrać tę metodę przetwarzania

Data: 21-06-2017 r.

Zakłady przetwórstwa spożywczego w procesie produkcyjnym wytwarzają odpady o charakterze biodegradowalnym, które muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Czy przekazanie ich uprawnionej firmie to jedyne rozwiązanie?

Odpady z przetwórstwa spożywczego można przekazać firmie, która ma zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów. Nie jest to jednak jedyna dostępna opcja pozbycia się takich odpadów. Przedsiębiorca może takie odpady przeznaczyć na kompost. Potrzebne mu jednak będzie zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przedsiębiorca decyduje o rodzaju zastosowanej technologii kompostowania, biorąc pod uwagę dalsze przeznaczenie kompostu, a także powierzchnię terenu, na którym będzie prowadzony proces. Kompostowaniu mogą być poddawane odpady zielone, bioodpady i inne odpady ulegające biodegradacji, które spełniają określone wymagania pod względem składu chemicznego i właściwości fizycznych. 

W procesie mogą być wykorzystane w odpady ulegające biodegradacji z grup: 02 01 02, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 84, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 03, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 82, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 03 03 11, 04 01 06, 04 01 07, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 03, 15 01 09, 16 03 06, 16 03 80, 17 02 01, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 19 09 01, 19 09 02, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 12. A także wybrane odpady komunalne, np. o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 (opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych), 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 (odzież z włókien naturalnych), ex 20 01 11 (tekstylia z włókien naturalnych), 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 04.

Potrzebne badania

Po zakończonym procesie powstały materiał musi zostać poddany badaniom laboratoryjnym w celu sklasyfikowania go jako produkt w postaci: kompostu, nawozu, środka wspomagającego uprawę roślin lub środka glebotwórczego. Wytwarzanie i ich właściwości zależą od rodzaju i masy przerabianych surowców, technologii produkcji.

Jak przetwarzać

Na chwilę obecną w polskim prawodawstwie nie ma żadnych aktów prawnych określających, jak należy prowadzić proces kompostowania. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2008 r. zostały opracowane wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Według informacji zawartych w wytycznych proces kompostowania powinien być prowadzony jako proces dwustopniowy:

  • pierwszy stopień w reaktorze zamkniętym lub w zamkniętej hali, o czasie prowadzenia procesu min. dwa tygodnie, optymalnie cztery tygodnie;
  • drugi stopień – czas kompostowania od 6 tygodni do 10 tygodni,

Przy czym łączny czas kompostowania w obydwu stopniach powinien wynosić min. osiem tygodni. Napowietrzanie w procesie dwustopniowym musi być wymuszone w pierwszym stopniu, z oczyszczaniem powietrza procesowego, w otwartych pryzmach z mechanicznym przerzucaniem w drugim stopniu.

Jednostopniowy proces dopuszczalny jest tylko w przypadku kompostowania odpadów zielonych w otwartych pryzmach, bez wymuszonego napowietrzania, ale z mechanicznym przerzucaniem materiału. W tym przypadku czas trwania tego procesu zależy tylko i wyłącznie od spełnienia przez kompost wymagań sanitarnych i fizyko-chemicznych oraz osiągnięcia  wymaganego stopnia dojrzałości.

Wady i zalety kompostowania

Wyprodukowany kompost docelowo może być wykorzystywany jako polepszacz glebowy i przeznaczony na potrzeby własne zakładu. Zaletą takiego rozwiązania jest uniknięcie kosztów zagospodarowania odpadów, ponadto sam proces jest stosunkowo prosty i bezpieczny do wykonania, na ogół mało kapitałochłonny. Zaś wadami są duże wymagania co do przestrzeni i czasu, uciążliwości powodowane przez zapachy i szkodniki, a także wysokie wymagania jakościowe stawiane kompostowi.

Anna Ujda specjalista ds. opracowań i ekspertyz środowiskowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40488 )
Array ( [docId] => 40488 )