Kto wyczyści pojemnik na śmieci – gmina czy w firma wywozowa

Data: 10-08-2016 r.

Czyszczenie pojemników na śmieci jest bardzo ważne, bo zapobiega rozwojowi niebezpiecznych bakterii i drobnoustrojów (zwłaszcza latem, gdy temperatury są wysokie). Pytanie tylko, kto powinien się tym zająć. Właściciele nieruchomości, firmy wywozowe, a może gmina?

Według prawa, to właściciel nieruchomości musi zadbać o wyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmieci, a co za tym idzie odpowiada za utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym.  Ale zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach te obowiązki może przejąć gmina (w ramach świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). W tym celu konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

 

W przepisach, które dotyczą kwestii utrzymania pojemników na śmieci we właściwym stanie sanitarnym, nie ma jednak precyzyjnych i spójnych dla wszystkich gmin w Polsce reguł i sposobów czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady. W praktyce wygląda to bardzo różnie.

Zapamiętaj!

UWAGA! Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć nie tylko podmioty posiadające na własność nieruchomości, lecz również podmioty będące współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami zarządzającymi nieruchomościami bądź je użytkującymi, jak również inne podmioty, które władają nieruchomościami, w tym np. dzierżawcy i najemcy.

Jeżeli właścicielem kubłów na odpady komunalne jest gmina, to z reguły ona powinna zadbać o to, by pojemniki na śmieci były wyczyszczone. Bardzo często opłata za odbiór śmieci zawiera również należność za te działania. Często utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym stanowi powinność właścicieli posesji bądź zarządców wspólnot mieszkaniowych, szczególnie gdy omawiane kontenery są ich własnością, a nie gminy.

Do czyszczenia i dezynfekowania pojemników może być również zobligowana firma, z którą podpisana jest umowa w zakresie wywozu śmieci w gminie. Jednak taki obowiązek powinien być nałożony na firmę już w dokumentacji przetargowej. Dzięki takim zapisom gmina może legalnie egzekwować czyszczenia kubłów przez przedsiębiorstwo gospodarujące odpadami.

Gmina nie może jednak narzucić (ani firmie wywozowej, ani właścicielom nieruchomości) częstotliwości wykonywania procesu dezynfekcji. Taki zapis w regulaminie utrzymania czystości na terenie miasta stanowi wykroczenie poza delegację ustawową (wyrok WSA w Łodzi).

Ewa Romanowska, ekspert ds. IOB, autorka wielu publikacji w zakresie zarządzania, marketingu, ochrony środowiska i prawa Unii Europejskiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39353 )
Array ( [docId] => 39353 )