Tachograf przy przewozie odpadów – używać czy nie

Data: 20-07-2016 r.
Pytanie:

Zajmujemy się odbiorem odpadów z gospodarstw domowych oraz odbiorem odpadów przemysłowych. We flocie mamy śmieciarki, hakowce oraz samochody dostawcze (którymi przewozimy odpady). Czy kierowcy tych pojazdów muszą jeździć z włączonym tachografem? Chcielibyśmy też wiedzieć, czy czasu pracy muszą przestrzegać kierowcy:

hakowców, którymi odbierane są odpady przemysłowe, oraz
• którzy wyjeżdżają w trasę i wiozą raz odpady komunalne, a raz przemysłowe? Czy wtedy muszą rejestrować pełny czas pracy zgodnie z art. 5–9, stosując również pełną dokumentację 28 dni do tyłu?

Odpowiedź:

Państwa członkowskie mogą zwolnić niektóre rodzaje pojazdów z obowiązku stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwy i okresach odpoczynku. W Polsce zwolnione z tego obowiązku są wszystkie kategorie pojazdów wskazane w art. 13 rozp. (WE) 561/2006 (zgodnie z art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców) w tym również pojazdy, którymi przewożone są odpady z gospodarstw domowych.

Pojazd wykorzystywany do transportu innych odpadów niż pochodzące z gospodarstw domowych nie jest objęty wyłączeniem wskazanym w art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 561/2006. W przypadku transportu odpadówz gospodarstw domowych wyłączenie uzasadnione jest zagrożeniem epidemiologicznym, które zostało uznane zastanowiące większe niebezpieczeństwo niż zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zatem wyłączeniu podlegają jedynie pojazdy odbywające przejazd związany z transportem odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, nie zaś wykonywane w innych celach. W takich sytuacjach kierowcy tych pojazdów nie mają także obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących – tachografów.

Z tego wyłączenia nie można natomiast skorzystać, jeśli przewozi się odpady przemysłowe. W takiej sytuacji kierowcy muszą rejestrować czas pracy (czyli używać tachografu).

Przewóz odpadów hakowcami

Pojazdy służące do wywozu odpadów w kontenerach, czyli tzw. hakowce, mogą być wyłączone z obowiązku rejestrowania czasu pracy tylko wtedy, gdy przewożą odpady pochodzące z gospodarstw domowych. W pytaniu jest natomiast mowa o odpadach przemysłowych. Zatem w takim przypadku kierowca jadący takim pojazdem musi używać tachografu.

Transport mieszany

 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, kierowcy, którzy przewożą odpady przemysłowe, nie są zwolnieni z obowiązku rejestrowania czasu pracy. Jeżeli, tak jak zostało to opisane w pytaniu, kierowca przez część dnia wozi odpady z gospodarstw domowych, a przez część ,odpady przemysłowe, to czas spędzony na przewóz odpadów z gospodarstw domowych nie musi być rejestrowany, ale czas przewozu pozostałych odpadów już tak. W takiej sytuacji na czas przewozu odpadów komunalnych kierowca może ustawić w tachografie funkcję OUT i będzie to traktowane w ewidencji jako inna praca.

Adam Janus ekspert w zakresie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39232 )
Array ( [docId] => 39232 )