Opłaty za śmieci podwyższą świadomość ekologiczną

Data: 17-05-2013 r.

Za najbardziej destrukcyjne czynniki dla środowiska Polacy uważają brak selektywnej zbiórki odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery. O dziwo, jednocześnie nie zgadzamy się z opinią, że każdy człowiek swoim zachowaniem może wpływać na stan środowiska naturalnego.

Przedsiębiorcy i pracownicy firm stanowią największą część osób, które nie stosują ochrony przyrody wokół siebie. Najbardziej zaangażowani w codzienne działania mające chronić środowisko są urzędnicy samorządowi. To w znacznej części efekt wdrażanej już ponad rok tzw. rewolucji śmieciowej.

Zrównoważony rozwój – pojęcie obce

Aż dla 834 spośród 1 024 ankietowanych Polaków, pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obce. Grupa respondentów, której największy odsetek zna lub spotkał się wcześniej z tym pojęciem, to urzędnicy samorządowi. Prawie jedna trzecia tej grupy deklaruje znajomość pojęcia.

Intuicyjnie, wszyscy respondenci rozumieli, że zrównoważony rozwój polega na tym, aby czerpać korzyści z przyrody, jednocześnie nie degradując jej. Stąd 79,1 proc. ankietowanych uznało, że zrównoważony rozwój to rozwój cywilizacyjny z poszanowaniem człowieka i środowiska. Największy problem ze zrozumieniem tego pojęcia miały dzieci i młodzież. Najczęściej działania proekologiczne respondenci podejmują w domu. Działania te dotyczą głównie segregacji odpadów, oszczędności wody i energii, gaszenia zbędnych świateł, stosowania ogrzewania ekologicznego oraz żarówek energooszczędnych.

Większość respondentów wyraża zadowolenie ze stanu środowiska w swojej miejscowości oraz chętnie poświęciliby swój wolny czas na działania na rzecz środowiska naturalnego. Aż 65,2 proc. badanych deklaruje, że chętnie bierze lub wzięłaby udział w akcji ekologicznej.

Badanie opinii publicznej dotyczące stosunku do ekologii zostało przeprowadzone przez firmę Biostat na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia. Projekt jest częścią Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011 – 2014, prowadzonej w ramach, i w związku z Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ; realizacją polityk powstrzymywania zmian klimatycznych; koniecznością zwiększania efektywności gospodarki odpadami w Polsce; realizacją polityk zachowania bioróżnorodności; rosnącym zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną oraz dostarczaniem form i narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, w ramach której zrealizowano badanie, dofinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chcemy parków i rezerwatów przyrody

Respondenci oceniali, czy wiedzą jak chronić różnorodność biologiczną. Większość ankietowanych, ponad 59 proc. takiej wiedzy nie posiada. Najbardziej wyedukowani w zakresie ochrony bioróżnorodności są urzędnicy samorządowi. Aż 176 z nich wie, jak chronić różnorodność biologiczną. Z kolei najmniejszą wiedzą w tym temacie charakteryzują się przedsiębiorcy i pracownicy firm.

Tworzenie parków i rezerwatów przyrody ankietowani uznali za najbardziej sprzyjające ochronie bioróżnorodności. Również za bardzo dobre dla realizacji tego celu uznano rolnictwo ekologiczne oraz ograniczenie wykorzystywania toksycznych pestycydów. Ponadto za pozytywne uznano pogłębianie wiedzy na temat różnorodności biologicznej.

Większość respondentów nie stosuje praktyk mających na celu ochronę bioróżnorodności, a powodem jest to, że nie wiedzą, co można w tym zakresie zrobić.

Grupą w największym stopniu stosującą działania, których celem jest ochrona różnorodności biologicznej, są urzędnicy samorządowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24563 )
Array ( [docId] => 24563 )

Array ( [docId] => 24563 )