Przetwarzanie odpadów tylko po wydaniu opinii przez WIOŚ

Data: 15-12-2015 r.

Żeby móc ubiegać się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów trzeba będzie najpierw uzyskać pozytywną opinię o spełnieniu wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska wydaną przez WIOŚ.

Takie zasady zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami przed wydaniem przez odpowiedni urząd zezwolenia na przetwarzanie odpadów (lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia przetwarzanie odpadów) WIOŚ będzie musiała przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy i sprawdzić, czy spełnia on wymaganie zawarte w przepisach ochrony środowiska. Jeżeli opinia będzie pozytywna, wówczas organ wyda zezwolenie.  

Wniosek o przeprowadzenie kontroli będzie musiał złożyć organ wydający decyzję. Kontrolę będzie można (ale nie ma takiego przymusu) przeprowadzić także w przypadku istotnej zmiany istniejącej już instalacji.

Jeżeli WIOŚ wyda negatywną opinię, to właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów. Kontroli nie będzie trzeba przeprowadzać, jeżeli zezwolenie na przetwarzanie
odpadów dotyczy tylko odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje w drodze decyzji organ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, tj.:

1. Marszałek województwa

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, np. zezwolenie dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi
  w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub
  całkowita pojemność wyrobiska albo zapadliska jest nie mniejsza
  niż 25 000 Mg,
 • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska – co do zbierania i przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych.
3. Starosta – w pozostałych przypadkach.

Adam Małecki, pracownik firmy świadczącej usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38277 )
Array ( [docId] => 38277 )

Array ( [docId] => 38277 )