Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdania dotyczące ZSEE

Data: 13-06-2016 r.

Obowiązujące od tego roku przepisy dotyczące prowadzenia rejestru i sprawozdawczości w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego są bardzo nieczytelne i mylące dla przedsiębiorców. A sprawozdania trzeba przygotować już do końca lipca 2016 roku – w przeciwnym razie grozi nam kara grzywny.

Mimo że zapisy nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym w zakresie sprawozdawczości odwołują się do działu V ustawy o odpadach, czyli obowiązku składania zbiorczego rocznego sprawozdania do marszałka województwa, to jednak nadal obowiązuje przedsiębiorców półroczna sprawozdawczość do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Zgodnie z art. 85 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmiot będący:
1) wprowadzającym sprzęt,
2) autoryzowanym przedstawicielem,
3) zbierającym zużyty sprzęt,
4) prowadzącym zakład przetwarzania,
5) prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
6) prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
7) organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ma obowiązek sporządzenia sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jednak artykułem 108 nowej ustawy o zużytym sprzęcie zmieniono zapisy ustawy o odpadach i wprowadzono zapis, że podmioty te mają obowiązek sporządzania i składania sprawozdań za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe.

Czyli w roku 2016 nadal mają zastosowanie w tym zakresie przepisy poprzedniej ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia zawierające wzory sprawozdań.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39101 )
Array ( [docId] => 39101 )

Array ( [docId] => 39101 )