Kiedy i do kogo złożyć sprawozdanie o ZSEE

Data: 29-06-2016 r.

Zbierający ZSEE zakłady przetwarzania i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku muszą składać cykliczne sprawozdania dotyczące tego sprzętu. Zawiłe przepisy mogą wprowadzać w błąd, jeśli chodzi o termin i miejsce raportowania. Rozwiejemy więc te wątpliwości.

Zgodnie z art. 85 ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., zbierający ZSEE zakłady przetwarzania i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku muszą złożyć roczne sprawozdanie do marszałka województwa.

Ale zgodnie z art. 108 tej ustawy obowiązek  składania rocznego sprawozdania do marszałka województwa zacznie obowiązywać dopiero w 2018 r. za 2017 rok.

Za lata 2015 oraz 2016 wymienione podmioty muszą rozliczyć się według starych zasad (na bazie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i na wzorach zawartych w rozporządzeniach wydanych na jej podstawie). A zatem do 31 lipca 2016 r. muszą złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (a nie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy) półroczne sprawozdanie o:

  • masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zbierającego ZSEE),
  • masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu oraz o masie i rodzajach odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów (w przypadku zakładów przetwarzania),
  • o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż
    recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z ZSEE (w przypadku prowadzących recykling lub inne niż recykling procesy odzysku ZSEE).

Emilia Kozakiewicz

specjalista ds. gospodarki odpadami

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39167 )
Array ( [docId] => 39167 )