Twoja firma ma kilka filii? Dowiedz się czy musisz mieć osobne pozwolenie odpadowe dla każdej z nich

Data: 08-06-2016 r.

Jeżeli w firmie w związku z eksploatacją instalacji powstaje więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, trzeba mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Co jednak zrobić, jeśli firma posiada kilka oddziałów w województwie? Czy trzeba wtedy złożyć osobny wniosek o wydanie pozwolenia dla każdego z nich?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy tylko jednej instalacji (lub kilku instalacji połączonych w jeden ciąg technologiczny). Nie można zsumować odpadów powstających w kilku oddziałach firmy, mimo że wszystkie należą do jednego przedsiębiorcy i jest to ten sam rodzaj prowadzonej działalności. Żeby jednak uprościć formalności, przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie jednego pozwolenia (np. dla trzech instalacji), ale trzeba w nim wyodrębnić jakie rodzaje i ilości odpadów będą wytwarzane w każdej z nich. Jeśli przedsiębiorca posiada trzy lokalizacje w jednym powiecie, ale tylko w dwóch produkuje ilości odpadów, które podlegają zgłoszeniu, wnioskuje do starosty o pozwolenie tylko dla dwóch zakładów, w których zostały przekroczone limity.

Zapamiętaj!

UWAGA! Nie można ubiegać się o jedno pozwolenie, jeżeli oddziały firmy rozrzucone są po całej Polsce. Jeśli przedsiębiorca prowadzi jeden zakład produkcyjny w Gdańsku, a drugi w Poznaniu, musi uzyskać osobne pozwolenie dla każdego z nich u odpowiednich ze względu na terytorium organów.  

 

Wniosek o wydanie pozwolenia trzeba złożyć do:

  • marszałka województwa – w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) – w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
  • starosty – w pozostałych przypadkach.

Starosta może w jednym wniosku wydać pozwolenie dla trzech instalacji należących do jednego podmiotu, działających w różnych gminach na terenie jednego powiatu. Marszałek województwa, podobnie jak regionalny dyrektor ochrony środowiska, może wydać zbiorcze zestawienie dla kilku instalacji, które leżą w zakresie jego kompetencji.

Przykład:

Przykład

Jan Kowalski prowadzi trzy tartaki w powiecie jędrzejowskim (w trzech różnych gminach: Małogoszcz, Oksa, Sobków):

  1. W gminie Małogoszcz podczas eksploatacji instalacji powstaje około 0,8 Mg odpadów niebezpiecznych o kodzie 03 01 04* (Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne) i około 5005 Mg odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 03 01 05 (Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04). Przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie dla tej instalacji.
  2. W gminie Oksa użytkowane są dwie instalacje. W instalacji A powstają odpady o kodzie 03 01 04* w ilości 1,5 Mg oraz 03 01 05 w ilości 4 Mg. W instalacji B powstają odpady o kodzie 03 01 80* (Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne) w ilości 1,4 Mg. Dla obu instalacji przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenia.
  3. W gminie Sobków podczas eksploatacji instalacji A powstaje 4997 Mg odpadów o kodzie 03 01 05. Nie zostały przekroczone ustawowe limity, więc niepotrzebne jest pozwolenie dla tej instalacji.

Reasumując, firma musi złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji w gminie Małogoszcz oraz dla obu instalacji (A i B) w gminie Oksa. Instalacje znajdują się na terenie jednego powiatu, więc można złożyć wniosek o wydanie jednego pozwolenia. Każda z instalacji musi być rozpatrywana osobno we wniosku i ilości ich odpadów nie mogą być sumowane. Organem właściwym do wydania pozwolenia w tym przypadku jest starosta.

O czym trzeba pamiętać

Zanim przygotujesz wniosek o wydanie pozwolenia pamiętaj, że:

  • najpierw trzeba upewnić się, czy Twoja działalność nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – ma to decydujące znaczenie przy wyborze organu, do którego trzeba złożyć dokumenty,
  • nie wolno sumować we wniosku odpadów powstających w różnych oddziałach firmy – każda z nich musi być traktowana odrębnie,
  • można uzyskać jedno pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ale tylko pod warunkiem że filie znajdują się w jednym województwie lub powiecie – nie mogą być rozrzucone po całym kraju.
Norbert Szymkiewicz, Inspektor ds. ochrony środowiska i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39088 )
Array ( [docId] => 39088 )