Twoja firma ma kilka filii? Dowiedz się czy musisz mieć osobne pozwolenie odpadowe dla każdej z nich

Data: 08-06-2016 r.

Jeżeli w firmie w związku z eksploatacją instalacji powstaje więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, trzeba mieć pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Co jednak zrobić, jeśli firma posiada kilka oddziałów w województwie? Czy trzeba wtedy złożyć osobny wniosek o wydanie pozwolenia dla każdego z nich?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy tylko jednej instalacji (lub kilku instalacji połączonych w jeden ciąg technologiczny). Nie można zsumować odpadów powstających w kilku oddziałach firmy, mimo że wszystkie należą do jednego przedsiębiorcy i jest to ten sam rodzaj prowadzonej działalności. Żeby jednak uprościć formalności, przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie jednego pozwolenia (np. dla trzech instalacji), ale trzeba w nim wyodrębnić jakie rodzaje i ilości odpadów będą wytwarzane w każdej z nich. Jeśli przedsiębiorca posiada trzy lokalizacje w jednym powiecie, ale tylko w dwóch produkuje ilości odpadów, które podlegają zgłoszeniu, wnioskuje do starosty o pozwolenie tylko dla dwóch zakładów, w których zostały przekroczone limity.

Zapamiętaj!

UWAGA! Nie można ubiegać się o jedno pozwolenie, jeżeli oddziały firmy rozrzucone są po całej Polsce. Jeśli przedsiębiorca prowadzi jeden zakład produkcyjny w Gdańsku, a drugi w Poznaniu, musi uzyskać osobne pozwolenie dla każdego z nich u odpowiednich ze względu na terytorium organów.  

Wniosek o wydanie pozwolenia trzeba złożyć do:

  • marszałka województwa – w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) – w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
  • starosty – w pozostałych przypadkach.

Zanim przygotujesz wniosek o wydanie pozwolenia pamiętaj, że:

  • najpierw trzeba upewnić się, czy Twoja działalność nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – ma to decydujące znaczenie przy wyborze organu, do którego trzeba złożyć dokumenty,
  • nie wolno sumować we wniosku odpadów powstających w różnych oddziałach firmy – każda z nich musi być traktowana odrębnie,
  • można uzyskać jedno pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ale tylko pod warunkiem że filie znajdują się w jednym województwie lub powiecie – nie mogą być rozrzucone po całym kraju.
Norbert Szymkiewicz, Inspektor ds. ochrony środowiska i bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39088 )
Array ( [docId] => 39088 )

Array ( [docId] => 39088 )