Segregowanie odpadów komunalnych w firmie – sprawdź, co możesz dzięki temu zyskać

Data: 18-05-2016 r.

Nawyk segregowania odpadów w Polsce, w porównaniu do krajów Europy zachodniej, jest jeszcze w powijakach. Warto jednak zrobić krok do przodu i wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów w firmie, bo można na tym zaoszczędzić sporo pieniędzy.

 Rada gminy może decydować o tym czy objąć systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości (a więc zarówno budynki mieszkalne, jak i wszelkie przedsiębiorstwa i instytucje), czy tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jeżeli podejmie uchwałę o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych (czyli przedsiębiorstw i instytucji) z systemu zbiórki odpadów, przedsiębiorca sam musi wybrać firmę, z którą zawrze umowę na odbiór śmieci.

Zapamiętaj!

Odbiorca odpadów musi spełniać jeden podstawy warunek – posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem umowy na odbiór śmieci powinien sprawdzić czy firma wywozowa posiada ten wpis, ponieważ to on jest odpowiedzialny za przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom. Jeśli okaże się, że firma wywozowa nie ma wpisu do rejestru, przekazującemu odpady grozi kara aresztu lub grzywny.

 

To, czy segregować odpady komunalne powstające w firmie, czy nie, zależy od woli przedsiębiorcy. To on decyduje, w jakim zakresie ma być prowadzona selektywna zbiórka.                         

Ze względu na różny profil działalności w firmach będą powstały różne rodzaje odpadów komunalnych. Inny będzie skład morfologiczny odpadów z biura księgowego, inny dla firmy budowlanej, a jeszcze inny dla szkoły ze stołówką. W biurze księgowym prawdopodobnie najwięcej będzie odpadów w postaci papieru i makulatury, w firmie budowlanej – plastikowych butelek po wodzie, a w szkole – odpadów biodegradowalnych w postaci resztek ze stołówki.

Jak segregować, aby nie szkodzić ani sobie, ani środowisku?

Przed wprowadzeniem zasad segregowania odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie, najlepiej skontaktować się z firmą, która będzie je odbierała. Można wówczas wspólnie ustalić zasady segregowania.

Ogólnie można wyodrębnić trzy grupy segregowanych odpadów:

  • papier (pojemniki oznaczane kolorem niebieskim),
  • plastik i tworzywa sztuczne (pojemniki oznaczane kolorem żółtym),
  • odpady zmieszane (pojemniki oznaczane kolorem zielonym).

Opcjonalnie można dołożyć pojemniki na złom, szkło lub odpady biodegradowalne. W większych przedsiębiorstwach powinny pojawić się jeszcze kosze na baterie, nakrętki po butelkach lub zużyte świetlówki.

Jednorazowy wydatek może zaprocentować

W pierwszym etapie wprowadzania systemu selekcji odpadów przedsiębiorca musi ponieść pewne wydatki. Wiąże się z kupnem pojemników (można je też wydzierżawić), a także ze zorganizowaniem ewentualnej akcji informacyjnej– ulotki, plakaty. Dodatkowo, w budynku (w pokojach pracowników, pomieszczeniach socjalnych) powinny też pojawić się kosze na segregowane odpady.

Cztery wskazówki segregowania

Prowadząc selektywną zbiórkę odpadów w firmie, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • odpady segregowane nie powinny być zanieczyszczone (patrz przykład w ramce),
  • należy oddzielać nakrętki plastikowe od butelek plastikowych i wyrzucać je do odpowiednich pojemników,
  • śmieci powinny zajmować jak najmniejszą objętość, np. butelki/pojemniki plastikowe powinny być zgniecione poprzez np. zgniatarki do butelek,
  • w przypadku braku pewności co do zakwalifikowania odpowiedniego odpadu, lepiej wrzucić go do odpadów zmieszanych niż do niewłaściwego kosza na odpady posegregowane.
Przykład:

Zanieczyszczone odpady – do której grupy je zaliczyć 

Kubek po jogurcie po opróżnieniu zawiera w sobie resztki produktu, w takiej postaci powinien być zaklasyfikowany do odpadów zmieszanych, jednak jeśli go umyjemy, możemy wrzucić go do odpadów na plastik i tworzywa sztuczne.

Folia termokurczliwa (często pojawia się właśnie na produktach mlecznych, takich jak jogurty, maślanki czy mleka smakowe) nie nadaje się do odzysku, więc przed wrzuceniem jej do pojemnika na odpady plastikowe powinniśmy zerwać ją z opakowania.

Puszka metalowa po niedojedzonej konserwie rybnej zawiera resztki organiczne oraz etykietę papierową. Taki odpad trzeba wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Papier śniadaniowy zanieczyszczony masłem (tłuszczem) i powinien zostać wrzucony do odpadów zmieszanych.

Co zyskam dzięki segregowaniu odpadów?

Segregowanie odpadów ma przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie. Ale dużą zaletą dla przedsiębiorstwa są też mniejsze koszty wywozu odpadów. Odbiorcy odpadów zazwyczaj pobierają niższe stawki za wywóz posegregowanych śmieci. Dodatkową korzyścią jest poprawa wizerunku firmy – segregowanie odpadów podnosi świadomość ekologiczną lokalnej społeczności.

Grzegorz Dziub, inżynier ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38977 )
Array ( [docId] => 38977 )