Pozwolenie emisyjne – zła jakość powietrza skomplikuje jego uzyskanie

Autor: Agnieszka Świerczewska
Data: 18-01-2016 r.

Zanieczyszczenie powietrza ponad normę na terenie, na którym chcemy uruchomić nową instalację lub eksploatować instalację istotnie zmienianą, oznacza, że uzyskanie pozwolenia na emisję do powietrza nie będzie przebiegało według standardowej procedury. Tylko przeprowadzone z powodzeniem postępowanie kompensacyjne umożliwi działalność zgodnie z prawem.

Zanim przygotujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, trzeba sprawdzić, jaka jest jakość powietrza w rejonie zakładu. Może bowiem się okazać, że standardy jakości powietrza nie są dotrzymane – wówczas dodatkowa emisja będzie mogła być wprowadzona do powietrza, pod warunkiem że inni wyemitują mniej zanieczyszczeń. Postępowanie kompensacyjne służy uzyskaniu miejsca na nową emisję poprzez ograniczenie jej ze źródeł już na danym terenie funkcjonujących.

 

Problem ten dotyczy przede wszystkim terenów przemysłowych zlokalizowanych w dużych aglomeracjach, gdzie ze względu na skoncentrowanie wielu źródeł emisji zorganizowanej i niezorganizowanej lub tzw. emisji niskiej nie są dotrzymywane poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu:

  • tlenków azotu,
  • dwutlenku siarki,

  • benzenu,

  • pyłu zawieszonego PM10,

  • pyłu zawieszonego PM2,5,

  • tlenku węgla,

  • ołowiu (sumy metalu i jego związków w pyle zawieszonym).

W takiej sytuacji niemożliwe jest spełnienie podstawowego warunku gwarantującego uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na emisję gazów i pyłów, jakim jest dotrzymanie standardów jakości powietrza. Każde dodatkowe wprowadzenie zanieczyszczenia będzie powodowało bowiem dalszy wzrost jego stężenia w powietrzu.

Pozwolenie jednak może być udzielone, jeśli przedsiębiorca ubiegający się o nie złoży jednocześnie wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego.

Agnieszka Świerczewska-Opłocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38418 )
Array ( [docId] => 38418 )

Array ( [docId] => 38418 )