OZE: lokalne mikroinstalacje

Kategoria: Ochrona przyrody
Data: 05-05-2013 r.

Polska zobowiązała się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energii finalnej brutto do poziomu co najmniej 15 proc. w 2020 r. Ponadto stawia na lokalne mikroinstalacje do jej wytwarzania.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (tzw. ustawa o OZE), nad którą prace legislacyjne nabierają coraz większego tempa, ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i ochrony środowiska, zapewnić racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i stworzyć system wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej, ciepła (chłodu) lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE. W Polsce największy potencjał kryją technologie wiatrowa, biogazowa, wodna oraz słoneczna, przy czym – jak już się zastrzega - efektywne przetwarzanie biomasy (czyli źródła metanu składającego się na biogaz) wymaga zmian technologii. Planuje się np. ograniczenie jej nieefektywnego współspalania w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych. Zaoszczędzony w ten sposób strumień krajowej biomasy zostanie skierowany na potrzeby przemysłowych instalacji OZE.

Mikro i małe

Resort gospodarki stawia na samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach o niewielkich mocach. Postanowiono promować tę działalność. Bo, jak się uzasadnia, tego typu rozproszone źródła energii pozwalają w coraz większym stopniu zaspokajać potrzeby energetyczne odbiorców oraz zwiększać ich niezależność energetyczną. Projektowana ustawa dzieli takie urządzenia OZE na mikroinstalacje – czyli o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW lub łącznej mocy cieplnej albo chłodniczej do 70 kW oraz na małe instalacje - o łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW lub cieplnej bądź chłodniczej powyżej 70 kW do 300 kW.

Wsparcie rozwoju energetyki OZE w skali mikro jest korzystne, bo – co podkreśla autor projektu - przechodzi ono stopniowy rozwój (a nie skokowy, jak w przypadku wielkich inwestycji), oznacza krótki czas budowy, mniejsze ryzyko inwestycyjne, wysoką sprawność oraz łatwość eksploatacji. Bezpieczeństwo energetyczne poprawia przez większą pewność zasilania, mniejsze straty sieciowe i obciążenie szczytowe przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja mikroźródeł – są blisko odbiorcy, co pozwala uniknąć większości kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii.

 

Finanse

Ministerstwo gospodarki wskazuje na rozwiązania innych państw, które i my planujemy wdrożyć. Odwołuje się np. do systemu taryf stałych, czyli gwarancji zakupu całości wytwarzanej energii elektrycznej po stałej cenie w pewnym z góry ustalonym okresie. To stanowi dla potencjalnego wytwórcy zwrot nakładów poniesionych na budowę nowego źródła w określonym czasie, po którym rozpocznie się wytwarzanie energii elektrycznej i przesyłanie jej do sieci na zasadach komercyjnych lub wytwarzanie energii elektrycznej na własny użytek.

System zakupów

Mechanizm ma być taki. Sprzedawcy zaopatrujący w energię elektryczną największą liczbę odbiorców końcowych obowiązkowo będą ją kupować od wytwórców energii wytworzonej z OZE lub z biogazu rolniczego. Taki obowiązek ma powstać od pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej i ma trwać przez kolejnych 15 lat. Sprzedawcy będą płacić stałą niezmienną cenę obowiązującej w dniu oddania do użytkowania instalacji, ustalaną przez ministra gospodarki każdego roku, do 30 września.

Za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 5 MW będzie pobierana opłata. W przypadku mocy do 5 MW ma być niższa o połowę, a mikroinstalacje będą zwolnione z opłat.

Z kolei za usługę udostępniania systemu elektroenergetycznego w celu przesyłania energii wytworzonej w mikroinstalacjach i małych instalacjach operator systemu przesyłowego będzie otrzymywał wynagrodzenie. Ma je stanowić m.in. opłata od odbiorców końcowych wnoszona za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucji. Środki z tej opłaty będą przeznaczane na pokrycie ujemnego salda powstałego u sprzedawcy energii w związku z obowiązkiem zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacji i małej instalacji.

Iwona Jackowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24532 )
Array ( [docId] => 24532 )