Dzięki pomiarom na odległość odetchnie środowisko

Data: 17-05-2013 r.

Efektem wdrożenia inteligentnego opomiarowania obrotu energią ma być lepsze zarządzanie wytworzoną, dystrybuowaną i użytkowaną energią, ale też ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Obowiązek rozwijania inteligentnych systemów pomiarowych (smart metering) i jednocześnie inteligentnych sieci energetycznych (intelligent grids) wynika wprost z unijnych dyrektyw: elektroenergetycznej i gazowej, przyjętych w 2009 roku. Obie regulacje nakładają na państwa członkowskie Unii obowiązek wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania do 2020 roku. Do tego czasu 80 proc. odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego ma zostać wyposażonych w inteligentne liczniki. Wprowadzenie takich rozwiązań przewiduje też wcześniejsza dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych z 2006 roku.

Co ciekawe wymóg unijny nie jest tu bezwzględny, lecz warunkowy. Dyrektywy uzależniają wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych od dokonania ekonomicznej oceny długoterminowych kosztów inwestycji i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta, a także od oceny tego, która forma inteligentnego pomiaru jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie.

Zaoszczędzimy energię, zmniejszymy emisję CO2

–Smart metering umożliwia operatorom przesyłowym mierzenie jakości energii na obszarze sieci, ułatwia przewidywanie zapotrzebowania na energię, z dużą dokładnością czasową i geograficzną. Pozwala reagować na zmiany zapotrzebowania tam, gdzie w godzinach szczytu trzeba ograniczać jej pobór – tłumaczy Andrzej Janowski, principal konsultant Oracle Utilities Globar Business Unit.

Zdaniem Tomasza Kowalaka, dyrektora departamentu taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki rozwój inteligentnych sieci energetycznych (ISE) to najtańszy sposób uniknięcia skutków deficytu mocy w systemie, a nawet zapaści całego systemu, do której może dojść już za parę lat, gdy popyt na energię przewyższy możliwą podaż.

Szansa na rozwój OZE

Fundamenty pod rozwój inteligentnych sieci w Polsce kładą regulatorzy rynku: Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki. To ich zadaniem jest określenie zwrotuz inwestycji w sieci inteligentnei ustalenie reguł finansowania oraz realizowania tego rodzaju przedsięwzięć. Dopiero wykonanie szczegółowej analizy kosztów oraz korzyści z wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania da podstawę do uchwalenia regulacji i podjęcia decyzji o inwestycjach.

Ważnym dokumentem, który określa kierunki rozwoju polskiej energetyki jest rządowa Polityka energetyczna Polskido 2030 roku (z 2009 roku). Dał on początek pracom nad stworzeniemm wymaganego przez dyrektywy unijne, studium wykonalności inwestycji w smart metering i przygotowania rozwiązań prawnych, które pozwolą na sukcesywne wdrażanie inteligentnego opomiarowania.

Co udało się zrobić do tej pory? Regulatorzy przeprowadzili już wymagane analizy i przygotowali projekty regulacji prawnych. Są też dostępne pierwsze transze środków wspierających inwestycje –Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił 340 mln zł na dofinansowanie projektów budowy pierwszych elementów inteligentnych sieci energetycznych.

Liczymy, że dzięki ISE zmniejszy się wpływ energetyki na środowisko i rozwinie się rynek energii. Umożliwią one wprowadzenie dynamicznych taryf, w których energia w szczycie zużycia będzie droższa, co z kolei obniży jej zużycie w takich momentach. ISE to również zmniejszenie prawdopodobieństwa przekroczenia rezerwy mocy i deficytu prowadzącego do wyłączeń, a także mniejsze nakłady na zwiększenie przepustowości sieci. Inteligentna sieć jest także niezbędna dla pełnego wykorzystania rozproszonych mocy z odnawialnych źródeł energii.

Krzysztof Polak


Zobacz także:


Tagi: co2

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24576 )
Array ( [docId] => 24576 )