Zmiana w katalogu drzew, których usunięcie nie wymaga zezwolenia

Autor: Iwona Czauderna
Data: 04-05-2016 r.

Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się w większości sytuacji z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu. Jednak wprowadzona niedawno zmiana do ustawy o ochronie przyrody przewiduje w określonych przypadkach zwolnienie od tego obowiązku.

W ustawie o ochronie przyrody zmieniony został m.in.:

  • katalog drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia;
  • katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony drzew;
  • sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 

Przepis art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody przewiduje, że bez zezwolenia można usuwać:
1) krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach;

5) drzewa bądź krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzewa bądź krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciw powodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzewa bądź krzewy stanowiące przeszkody lotnicze, usuwane na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzewa bądź krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) drzewa i krzewy do prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty;

15) drzewa bądź krzewy należące do gatunków obcych, określonych w odrębnych przepisach.

Iwona Czauderna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38944 )
Array ( [docId] => 38944 )