Czas na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 17-08-2012 r.

Nowe przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku przyczynią się do zdecydowanego wzrostu znaczenia tego segmentu rynku w stosunku tradycyjnych metod produkcji nośników energetycznych z wykorzystaniem przerobu surowców kopalnych. Na znaczeniu zdecydowanie zyskają niszowe dotąd segmenty energetyki wiatrowej, słonecznej czy też wodnej.

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów mamy więc szansę nie tylko na upowszechnienie i większą produkcję czystej ekologicznie energii, ale także dynamiczny rozwój nowych technologii związanych np. z budową farm wiatrowych czy też użyciem na szerszą skalę baterii słonecznych.

Wszystko za sprawą nowych zapisów w ustawie, które zakładają mniejsze wsparcie finansowe ze strony państwa dla podmiotów produkujących energię w oparciu o źródła konwencjonalne. Taka zmiana powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania alternatywnymi metodami wytwarzania energii elektrycznej, których obecny koszt produkcji jest zdecydowanie wyższy.

Przepisy zakładają różny poziom wsparcia dla rynku OZE – w zależności od rodzaju produkowanej energii. Tutaj kluczowe będzie zastosowanie odpowiednich współczynników. Jednak już teraz można stwierdzić, że najwyższą premię uzyskają metody wytwarzania prądu oparte na energii słonecznej. Nieco niżej uplasują się morskie elektrownie wiatrowe, a dalej siłownie wodne, biomasowe i farmy wiatrowe na lądzie (taka gradacja została ustalona na lata 2013-2014).

Plany na kolejne lata zakładają stopniowe ograniczanie poziomu wsparcia dla segmentu odnawialnych źródeł energii.

Wprowadzone zmiany mają także przynieść istotne korzyści dla budżetu państwa. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że już w 2013 roku oszczędności z tytułu zmian w systemie wsparcia dla OZE sięgną kwoty w granicach 0,7 mld zł i urosną w roku 2019 do poziomu 1,7 mld zł.

Łącznie do roku 2020 należy się spodziewać uzyskania aż 8,5 mld zł oszczędności z tytułu wprowadzenia nowych przepisów i regulacji w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29761 )
Array ( [docId] => 29761 )