Ochronę środowiska można finansować poprzez leasing

Data: 18-06-2013 r.

Przedsięwzięcia ekologiczne, podobnie jak wszelkie innowacje można sfinansować ze środków unijnych, zaś pełnoprawnym składnikiem tzw. montażu finansowego jest leasing. Dotyczy to także inwestycji małych i średnich firm, a nawet start up-ów.

W praktyce, by zrealizować taki projekt często trzeba stworzyć tzw. montaż finansowy. Czyli oprócz środków unijnych skorzystać z własnych pieniędzy na inwestowanie, kredytów lub pożyczek. Podobnie jest z leasingiem, który wciąż jednak jest mało znanym, w tym zakresie, narzędziem finansowym.

Dofinansowanie działań innowacyjnych

 

Leasing zapewnia finansowanie inwestycji podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) , m.in. w działaniach 3.1. oraz 8.2, jak również w działaniu 8.1. – wspierających działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Przyznane w ramach unijnego programu fundusze przedsiębiorca może wykorzystać do inicjowania działalności innowacyjnej, pokryć inwestycje związane z wdrażaniem elektronicznego biznesu typu B2B oraz dofinansować projekty dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych, może skorzystać z leasingu operacyjnego lub finansowego. Chcąc finansować leasingiem projekty unijne w POIG, powinien na wstępie podpisać porozumienie z firmą leasingową. W dokumencie tym wskazuje tę firmę jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Następnie firma leasingowa wystawia promesę leasingową, która staje się gwarantem finansowania projektu, uznawanym przez PARP oraz podstawą refundacji.

Zobowiązanie na dziewięć miesięcy

Promesa jest wydawana na podstawie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Jest ważna przez okres do 9 miesięcy od momentu wystawienia, z zastrzeżeniem, że sytuacja finansowa wnioskującego i inne warunki zawarte w promesie nie ulegną zmianie.

Wygrywając konkurs oraz podpisując umowę na dofinansowanie, beneficjent kontaktuje się z firmą leasingową i podpisuje umowę leasingową na warunkach zawartych w promesie. Dzięki wprowadzeniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla POIG, rozliczanie projektu finansowanego leasingiem może nastąpić jednorazowo, po przekazaniu środka trwałego w użytkowanie leasingobiorcy, co znacznie upraszcza procedurę rozliczenia. W ten sposób unijna dotacja trafia do beneficjenta od razu po jego odbiorze, a przedsiębiorca kontynuuje umowę leasingową oraz spłaca raty w umownych terminach.

Rolnictwo eko i nowoczesne

Poprzez leasing można też finansować wiele przedsięwzięć z dziedziny rolnictwa, niekoniecznie bezpośrednio ekologicznych, ale w ogóle unowocześniających agrobiznes.

Dowiedz się więcej o odnawialnych źródłach energii

Z perspektywy ostatnich kilku lat zauważalne jest, że branżę agro charakteryzuje ogromny potencjał rozwoju. Ilustrują to zarówno statystyki wykorzystania unijnych dotacji w ramach programu PROW, jak i wyniki branżowe firm leasingowych. Wynika z nich, że przedsiębiorczy rolnicy coraz chętniej sięgają też po instrumenty finansowe takie jak pożyczka i leasing, dostępne w portfolio firm leasingowych.

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu za I kwartał 2013 r., w tym okresie sfinansowano maszyny rolnicze o wartości 671,2 mln zł (oznacza to 11-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem z 2012 roku). Przy czym finansowanie samą pożyczką wyniosło 517,4 mln zł. To właśnie pożyczka łączy się z refundacją inwestycji w ramach środków UE, dlatego wraz z końcem dotacji, widoczne jest większe zainteresowanie rolników tym narzędziem. W ubiegłym roku sektor rolniczy pozostawał głównym stabilizatorem rynku leasingowego. W 2013 roku również oczekujemy kolejnego wzrostu w finansowaniu tej branży.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24527 )
Array ( [docId] => 24527 )