Będą zmiany w zamówieniach publicznych

Kategoria: Finanse
Autor: Konrad Majewski
Data: 07-06-2016 r.

Od wielu lat sposób korzystania przez zamawiających z kryterium ceny był powszechnie krytykowany. Wskazywano, że miał zbyt duże znaczenie, co w konsekwencji prowadzi do wielu niezdrowych zjawisk na rynku zamówień publicznych. Podnoszono, że nieumiejętne stosowanie kryterium ceny prowadzi do obniżenia jakości dostaw, usług oraz robót budowlanych nabywanych przez instytucje publiczne, fali upadłości lub nadużywania tzw. umów śmieciowych. Projektowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma to zmienić.

Planuje się, że po nowelizacji ustawy Pzp cena będzie mogła być jedynym kryterium oceny ofert lub jako kryterium o wadze przekraczającej 60% jedynie wtedy, gdy:

  • zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia będzie w stanie wskazać standardy jakościowe, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
  • dodatkowo wykaże, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (w załączniku do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Ponieważ spełnienie przez zamawiającego tych obowiązków będzie wymagało od niego dużego nakładu pracy, najpewniej spowoduje to upowszechnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Jeżeli zamawiający będzie chciał utrzymać cenę jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, będzie musiał wskazać standardy jakościowe niezbędne do spełnienia przez wykonawcę.

Jednocześnie konstrukcja przepisu ma przeciwdziałać występującemu obecnie na rynku zamówień publicznych zjawisku pozornego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Mechanizm tego zjawiska jest dość prosty. Polega głównie na nadaniu przez zamawiającego pozacenowym kryteriom oceny ofert bardzo niskiej wagi (np. 5%) lub stworzeniu takich pozacenowych kryteriów oceny ofert, które w praktyce nie różnicują wykonawców, gdyż każdy z wykonawców spełnia je w maksymalnym zakresie (np. gwarancja).

W praktyce stworzenie przez zamawiającego takich kryteriów niejednokrotnie prowadzi do tego, że każdy z wykonawców w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert uzyskuje maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów. Z kolei wykonawcy rywalizują w rzeczywistości między sobą ceną zaproponowaną w swoich ofertach.

Pozacenowe kryteria oceny ofert

1. Jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne.

2. Dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników.

3. Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna określonych grup ludzi (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi).

4. Aspekty środowiskowe.

5. Aspekty innowacyjne.

6. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

7. Serwis posprzedażowy oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Pzp zamawiający będzie mógł nadać kryterium ceny wagę nie większą niż 60%. Tylko wtedy nie będzie musiał wskazywać standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazywać, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Konrad Majewski, prawnik, doradca prawny z grupy doradczej M&S Doradcy Strategiczni i z Centrum Optymalizacji Procesów Zakupowych, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa antymonopolowego, warunków kontraktowych FIDIC

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39063 )
Array ( [docId] => 39063 )